Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
106 người đã bình chọn
645 người đang online

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA

Đăng ngày 23 - 10 - 2017
100%

Từ 01/8/2017 địa chỉ truy cập cổng thông tin điện tử mới: http://thieuhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập mới: thieuhoa.gov.vn

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA(23/10/2017 10:16 SA)