Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Hội nghị phát động thi đua năm 2013 và sơ kết 2 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 04 - 02 - 2013
100%

 Ngày 1/2//2013, Huyện uỷ Thiệu Hoá đã tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2013 và sơ kết 2 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV-BT huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị Đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV- Bí thư huyện uỷ - CTHĐND huyện đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2013. Trong đó nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân trong huyện phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, gắn với thực hiện phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2013. Đồng thời đề nghị: các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức của công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất và mang lại hiệu quả cao, ra sức phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 18.

Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác thi đua năm 2012, phương hướng năm 2013. Báo cáo công tác thi đua năm 2012 khẳng định: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng là động lực của sự phát triển, ngay đầu tư đầu năm, các ngành, các cấp đã tổ chức phát động và thực hiện nhiều nội dung, hình thức thi đua phong phú, thiết thực gắn liền với các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện. Qua đó phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi và phát triển sâu rộng tại tất cả các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH. Năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 12,8%, tuy không đạt kế hoạch đầu năm đề ra nhưng cao hơn so với mặt bằng chung của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Phong trào thi đua diễn ra sôi nổi và đạt hiệu quả cao ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, cải cách hành chính; xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng- an ninh. Trong sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua thâm canh, tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm tập trung chỉ đạo. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm thường xuyên. Hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường vững mạnh. Quốc phòng- an ninh, TTATXH được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thông qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Tiếp đó hội nghị tập trung đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn Huyện, Huyện đã thành lập BCĐ xây dựng NTM, Văn phòng ĐPCT xây dựng NTM Huyện. xã Thiệu Trung được Tỉnh chọn làm điểm phải hoàn thành trong năm 2012. Huyện đã chọn 7 xã điểm phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí giai đọan 2011-2015. các xã đã huy động mọi nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM. Trong 2 năm, toàn Huyện đã đầu tư vào xây dựng NTM gần 735 tỷ đồng, trong đó vốn huy động nhân dân là 593 tỷ chiếm 80,7% và hàng vạn ngày công đóng góp. Nâng cấp và xây dựng mới được trên 279 km đường giao thông nông thôn, trên 60 km đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa trên 43km kênh mương nội đồng, xây dựng mới 02 công sở xã, nâng cấp và sữa chữa 04 công sở, xây dựng 01 khu trung tâm nhà văn hóa xã và 18 nhà văn hóa thôn, chỉnh trang và xây dựng mới được gần 2000 ngôi nhà,xây dựng và nâng cấp 05 trạm y tế ...

Tại hội nghị đồng chí Hoàng Viết Chọn- PBT- Chủ tịch UBDN huyện đã trao giấy khen cho 9 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Toản nhấn mạnh: năm 2013 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm “bản lề” quan trọng trong việc thực hiện NQ Đại hội các cấp;  chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011- 2020) và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm( 2011- 2015). Các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả  phong trào Chung sức xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn. 

 

<

Tin mới nhất

Hội diễn Văn nghệ quần chúng các làng văn hóa(31/07/2015 2:52 CH)

Tơ Hồng Đô - Sảm phẩm truyền thống làng Hồng Đô, xã Thiệu Đô(27/03/2015 10:24 SA)

UBND huyện Thiệu Hóa triển khai kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2015(04/03/2015 2:52 CH)

Chủ tịch UBND huyện thăm và chúc tết công ty may Vạn Hà và Thiệu Đô(03/03/2015 2:52 CH)

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà về làm việc tại Thiệu Hóa (13/09/2013 2:52 CH)

Huyện Thiệu Hóa Tổ chức Hội nghị triển khai Phương án sản xuất vụ Đông năm 2013-2014; Kế hoạch...(22/08/2013 2:52 CH)

NGÀY HỘI INTERNET TẠI THƯ VIỆN HUYỆN THIỆU HÓA(24/05/2013 2:52 CH)

Xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa tổ chức Lễ cắt băng khánh thành Nhà thờ Tiến sĩ Nguyễn Lệnh Tân...(16/05/2013 2:52 CH)