Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Huyện Thiệu Hóa tổ chức tổng kết NQLT số 02,03 năm 2012 Phương hướng hoạt động năm 2013

Đăng ngày 11 - 04 - 2013
100%

 Tới dự và chỉ đạo hội nghị có sự tham dự của đồng chí Hoàng Văn Toản Bí thư Huyện ủy. Ngoài ra hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, các đơn vị Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ, các tổ vay vốn tại các xã, thị trấn...

Trong năm 2012 dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Ban chỉ đạo NQLT 02,03 đã triển khai, bám sát nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện tốt các mục tiêu, các giải pháp đề ra nên đã đạt được nhiều kết quả tốt. Trong năm 2012 kết quả cho vay NQLT 02 là 153.459 triệu đồng tăng so với năm 2011 40.924 triệu đồng; cho vay NQLT 03 đạt 86.612 triệu đồng tăng 26.203 triệu đồng so với năm 2011.

 

Có thể nói năm 2012 NHNo huyện đã mở rộng được địa bàn và tăng trưởng tín dụng cho vay hộ sản xuất thực hiện tốt các chính sách của nhà nước phục vụ tốt phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế hộ gia đình làm cho bộ mặt nông thôn của huyện ngày càng đổi mới.

 

Năm 2013 phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn yếu kém Ban chỉ đạo NQLT từ huyện đến xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt NQLT phát triển bền vững cả về số lượng và chất lượng.

<

Tin mới nhất

Cơm cháy Tân Châu trên hành trình hướng đến sản phẩm OCOP(18/10/2021 10:38 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thiệu Hóa sơ kết 9 tháng đầu năm...(08/10/2021 5:42 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản...(23/07/2021 8:08 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thiệu Hóa Tổ chức Hội nghị sơ...(12/07/2021 4:38 CH)

Huyện Thiệu Hóa tổ chức tổng kết NQLT số 02,03 năm 2012 Phương hướng hoạt động năm 2013(11/04/2013 2:52 CH)