Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Thiệu Công đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 26 - 04 - 2013
100%

Ngay sau khi được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới của huyện (giai đoạn 2011 – 2015), Đảng bộ và nhân dân xã Thiệu Công xác định thế mạnh cũng như những khó khăn từ đó xây dựng lộ trình và giải pháp, đồng lòng quyết tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đến năm 2015 hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia về NTM theo kế hoạch đề ra. Sau đây chúng tôi có bài “Thiệu Công đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới”.

 Xác định người dân là chủ thể trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đảng ủy xã Thiệu Công đã chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, mục đích của chương trình XDNTM tới toàn thể nhân dân, đồng thời thông qua các hội nghị thôn, mọi công việc về XDNTM đều được bàn bạc dân chủ, công khai và chính nhân dân là người tự quản, tự quyết định. Căn cứ vào mục tiêu đề ra, HĐND xã cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành những giải pháp thiết thực, có cơ chế khuyến khích nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia XDNTM. 

 

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới vào năm 2011 với 8 tiêu chí đạt là trường học, bưu điện, giáo dục, y tế, văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống tổ chức chính trị xã hội, an ninh trật tự xã hội. Năm 2012, Thiệu Công đã hoàn thành thêm 5 tiêu chí. Trong hơn hai năm, Thiệu Công đã huy động 33 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó vốn do nhân dân đóng góp gần 26 tỷ đồng.

Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, Thiệu Công xác định phát triển sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng là 2 yếu tố quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Do vậy, cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Kết quả, năm 2012 năng xuất lúa bình quân đạt 67,4 tạ/ha, sản lượng lương thực đạt trên trên 5600 tấn, vượt trên 13% kế hoạch đề ra. Xã đã xây dựng và triển khai đề án trang trại tập trung, đề án cải tạo vườn tạp, cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp. Đến nay, xã có 45 trang trại, trong đó 4 trang trại đạt tiêu chí đề nghị tỉnh hỗ trợ. Thiệu Công cũng đã thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trên 5 ha với 31 hộ tham gia, đang phối hợp với các đơn vị của Trung ương và của tỉnh đầu tư gần 2 tỷ đồng thí điểm xây dựng “cánh đồng mẫu lớn” với 80 ha. Cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, xã đã  kích cầu 20 triệu đồng cho mỗi máy gặt đập liên hợp. Huyện và xã cũng đã đầu tư 40 triệu đồng mua khay làm mạ. Hiện nay, toàn xã có 5 máy gặt đập, 1 máy làm đất, 1 máy cấy phục vụ cho cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp của nông dân địa phương.

Với khẩu hiệu “Giao thông đi trước một bước” và phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, kết hợp tuyên truyền, vận động với nêu gương “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân. Trong năm 2012, cùng với nguồn hỗ trợ, kích cầu của cấp trên, Thiệu Công đã xây dựng khu công sở xã, 16 phòng học, tượng đài liệt sỹ với kinh phí gần 3,6 tỷ đồng. 3 tuyến đường bê tông liên thôn chiều dài gần 1 km với tổng kinh phí 700 triệu đồng, đến nay, cơ bản các tuyến đường trong xã đã được bê tông hóa; xây dựng 14 tuyến đường giao thông, kênh mương nội đồng với kinh phí trên 6,4 tỷ đồng.

Cùng với tập trung chỉ đạo nhân dân sản xuất, xây dựng đường giao thông, Thiệu Công còn phát động mạnh mẽ phong trào “chung tay xây dựng nông thôn mới”, huy động các ban, ngành, đoàn thể trong xã cùng tham gia. 2 đơn vị thôn đượng chọn làm điểm của xã là Phác đồng và Xuân Quan 1 đã huy động sự đóng góp của nhân dân thực hiện xây dựng cơ sở vật chất trong thôn bao gồm nhà văn hóa, đường làng, ngõ xóm, cổng làng, thủy lợi nội đồng, chỉnh trang nhà cửa. Đặc biệt trong hai năm, các thôn trong xã đã đã đầu tư 25 tỷ đồng xây dựng nhà cửa, nhà văn hóa, cổng làng, rãnh thoát nước, đường bê tông.

Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 10,85%, bình quân thu nhập đầu người năm 2012 đạt 20 triệu đồng. Xã phấn đấu đến hết năm 2015, xã hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia về XDNTM. Để đạt được mục tiêu này, ban chấp hành đảng bộ Thiệu Công đang tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng thường xuyên, liên tục, sát thực; thực hiện tốt việc lồng ghép phong trào XDNTM với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn... Đặc biệt, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, tạo sự tin tưởng của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chương trình XDNTM.

<

Tin mới nhất

Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa kiểm tra, giám sát về tình hình phát...(08/06/2022 10:19 SA)

Thôn 7, xã Thiệu Viên tạo nên sức trẻ trên con đường thanh niên mang tên anh hùng Nguyễn Văn Trổi(06/06/2022 8:31 SA)

Thôn Minh Đức (xã Thiệu Long) – Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu(14/04/2022 11:16 SA)

Xã Minh Tâm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng Nông thôn mới(12/04/2022 11:28 SA)

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN PHÚC PCT UBND HUYỆN KIỂM TRA XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO Ở THIỆU PHÚ(16/03/2022 7:39 SA)

Đảng bộ xã Tân Châu lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao(28/02/2022 3:01 CH)