Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Thiệu Hóa tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ cơ sở về kiến thức xây dựng Nông thôn mới

Đăng ngày 09 - 09 - 2013
100%

Ngày 05, 06 tháng 9 năm 2013 Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (NTM) huyện tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức xây dựng nông thôn mới năm 2013 cho các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn các xã trên địa bàn huyện, với tổng số 460 đồng chí.
Học viên các lớp học được giảng viên tỉnh về truyền đạt kiến thức NTM với nội dung:
- Huy động nguồn lực chương trình xây dựng NTM.
- Quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc lập kế hoạch xây dựng NTM dựa vào cộng đồng, vai trò của BCĐ, BQL xã, ban phát triển thôn và ban giám sát cộng đồng trong việc xây dựng NTM, xây dựng thôn, làng kiểu mẩu.
- Phát triển kinh tế gắn với tổ chức sản xuất ở địa bàn nông thôn.
- Hỏi - đáp những vấn đề liên quan đến NTM.
Sau phần lý thuyết, các học viên được đi thăm quan thực tế để học tập kinh nghiệm xây dựng NTM ở xã Thiệu Trung (một trong 03 xã của tỉnh đạt NTM).
Qua 2 ngày tập huấn đã giúp cho cán bộ, đảng viên cơ sở (Bí thư, thôn trưởng) nhận thức đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa cũng như cách thức tổ chức, tuyên truyền vận động nhân dân trong cộng đồng dân cư tham gia xây dựng NTM ở địa phương mình.

<

Tin mới nhất

Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa kiểm tra, giám sát về tình hình phát...(08/06/2022 10:19 SA)

Thôn 7, xã Thiệu Viên tạo nên sức trẻ trên con đường thanh niên mang tên anh hùng Nguyễn Văn Trổi(06/06/2022 8:31 SA)

Thôn Minh Đức (xã Thiệu Long) – Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu(14/04/2022 11:16 SA)

Xã Minh Tâm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng Nông thôn mới(12/04/2022 11:28 SA)

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN PHÚC PCT UBND HUYỆN KIỂM TRA XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO Ở THIỆU PHÚ(16/03/2022 7:39 SA)

Đảng bộ xã Tân Châu lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao(28/02/2022 3:01 CH)