Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Hội nghị để triển khai kế hoạch thực hiện lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng lòng, lề đường, vỉ hè, hành lang an toàn giao thông và công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn huyện

Đăng ngày 07 - 05 - 2015
100%

Tình hình trật tự ATGT hiện nay diễn biến rất phức tạp và có nhiều tiềm ẩn gây tai nạn, ảnh hưởng thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, gây hậu quả xã hội. Nguyên nhân gây ra là do vi phạm lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán, tập kết vật liệu... và còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị để triển khai kế hoạch thực hiện lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng lòng, lề đường, vỉ hè, hành lang an toàn giao thông và công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn huyện; bàn các biện pháp để thiết lập kỷ cương, trật tự ATGT.

Thành phần về dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, Thường trực Ban ATGT, Công an huyện, trưởng phòng Công thương, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa – Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Đài truyền thanh, trưởng một số đoàn thể huyện ; Chủ tịch UBND, trưởng công an, cán bộ địa chính -  xây dựng các xã Thiệu Đô, Thiệu Trung, Thiệu Vận, Thiệu Phú, Thiệu Long và thị trấn Vạn Hà; Đồng chí Lê Như Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban ATGT huyện chủ trì hội nghị.
          Báo cáo kế hoạch lập lại trật tự trong quản lý sử dụng lòng lề đường, vỉ hè nêu cụ thể nhiệm vụ, thời gian thực hiện. Về nhiệm vụ: Kiên quyết lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng lòng, lề đường, vỉ hè và hành lang ATGT trên địa bàn huyện trọng tâm dọc Quốc lộ 45, đường tỉnh 515. Về thời gian thực hiện qua hai giai đoạn: Từ ngày 10/5 – 19/5 năm 2015 tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền và ký cam kết. Từ ngày 20/5-30/5 năm 2015 tổ chức ra quân thực hiện.
Các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các ngành liên quan phát biểu ý kiến cơ bản thống nhất với kế hoạch triển khai thực hiện của UBND huyện và đều khẳng định: Việc thiết chặt quản lý giải tỏa lòng, lề đường, lập lại trật tự ATGT là rất cần thiết. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng mà các cấp, các ngành, toàn xã hội phải quan tâm, vào cuộc và cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh qui định của Nhà nước.
         Đồng chí Lê Như Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban ATGT huyện chủ trì hội nghị

           Kết luận Hội nghị đồng chí Lê Như Thanh yêu cầu các đồng chí về dự trên cương vị, lĩnh vực phụ trách phải xác định rõ trách nhiệm để thực hiện. Cụ thể:

          Ban ATGT huyện: Từng thành viên theo chức năng nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách phải xây dựng kế hoạch, bám sát cơ sở, hướng dẫn cơ sở thực hiện;
          Công an huyện: Là lực lượng nòng cốt của Ban ATGT huyện cần làm tốt công tác tham mưu, phân công, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh. Đặc biệt là chỉ đạo công an xã, thị trấn tham gia tuần tra, kiểm soát.
          Phòng Công thương: Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Công an huyện chủ động tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện, xử lý vi phạm trật tự ATGT. Đôn đốc nhắc nhở các ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch.
          Các phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh, phòng Giáo dục - Đào tạo, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để các đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân chấp hành tốt luật, lệ giao thông.

           Các xã, thị trấn: Chịu trách nhiệm về mặt Nhà nước trong việc xây dựng kế hoạch, xây dựng quy định quản lý trật tự lòng, lề đường, hành lang giao thông và làm tốt công tác tuyên truyền. Kiện toàn lực lượng để giải tỏa các hành vi vi phạm lòng, lề đường, hành lang ATGT trên địa bàn.

 

<

Tin mới nhất

Đại hội Hội khuyến học huyện Thiệu Hoá lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026(21/10/2021 2:58 CH)

Thanh Hóa điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát dịch từ 0 giờ ngày 19/10(19/10/2021 11:46 SA)

Hội nghị giao ban đánh giá công tác nội chính; phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng(18/10/2021 10:52 CH)

Hội nghị đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2021, phương hướng nhiệm vụ và giải...(18/10/2021 5:25 CH)

Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống...(14/10/2021 11:35 SA)