Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Hội LHPN huyện quán triệt, triển khai học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 13 - 10 - 2021
100%

Chiều ngày 13/10/2021, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Hội LHPN huyện Thiệu Hóa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai học tập Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho các đồng chí Chủ tịch Hội phụ nữ các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Thứ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập chuyên đề theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm tạo sự thống nhất trong tôt chức, học tập, tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa, làm cho cán bộ, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạn phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, tổ chức hội TSVM, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

đ/c Nguyễn Duy Thứ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện khai mạc hội nghị

đ/c Nguyễn Thị Hà, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt các nội dung của chuyên đề

Tiếp đó, các đại biểu dự hội nghị đã được đồng chí Lê Thị Hà, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ý nghĩa lý luận thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đúng đầu về học tập và làm theo Bác.

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Đại hội Hội khuyến học huyện Thiệu Hoá lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026(21/10/2021 2:58 CH)

  Thanh Hóa điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát dịch từ 0 giờ ngày 19/10(19/10/2021 11:46 SA)

  Hội nghị giao ban đánh giá công tác nội chính; phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng(18/10/2021 10:52 CH)

  Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống...(14/10/2021 11:35 SA)

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại...(14/10/2021 11:24 SA)