Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thiệu Hóa sơ kết 9 tháng đầu năm 2021

Đăng ngày 08 - 10 - 2021
100%

Ngày 8/10/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hoàng Văn Lực, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện chủ trì phiên họp.

 

 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 của Ban ĐD HĐQT NHCSXH huyện Thiệu Hóa.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, bám sát sự chỉ đạo của BĐD HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các phòng, ban, tổ chức Hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021 đạt được những kết qua tích cực: tổng dư nợ đến 30/9/2021 trên 458,9 tỷ, đạt 99,9% kế hoạch, tăng 20,9 tỷ đồng (4,8%). Doanh số cho vay trên 101 tỷ đồng, chủ yếu cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; giải quyết việc làm; xuất khẩu lao động; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường và cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP... Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại trung tâm và điểm giao dịch xã đều đạt so với kế hoạch đề ra. Duy trì và thực hiện có hiệu quả 286 tổ TK&VV, chất lượng tín dụng tốt, xử lý nợ đến hạn kịp thời, không để phát sinh nợ quá hạn; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên; công tác bình xét đối tượng vay vốn được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

Tại hội nghị, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế và các giải pháp để triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay, có nhiều ý kiến tham gia thảo luận, đề xuất các giải pháp để chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ 3 tháng cuối và cả năm 2021. Cụ thể: Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải ngân nhanh các chương trình tín dụng có vốn quay vòng, huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân và tiền gửi thông qua tổ TK&VV  đạt trên 100% kế hoạch giao. Tiếp tục phấn đấu xử lý thu hồi nợ quá hạn, thu lãi tồn đọng trong 3 tháng cuối năm 2021, giữ nợ quá hạn ở mức dưới 0,04%/ tổng dư nợ nhằm đạt được chỉ tiêu đề ra từ đầu năm.

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn Lực - UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, Trưởng BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã thống nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ quý 4/2021, trong đó tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh và cấp ủy chính quyền, địa phương liên quan đến tín dụng chính sách trên địa bàn. Tập trung kiểm tra, giám sát nguồn vốn tín dụng ủy thác. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, thị trấn; củng cố nâng cao chất lượng tổ TK&VV. Phối hợp với chính quyền địa phương và tổ chức Hội đôn đốc thu hồi nợ đến hạn. Nâng cao trách nhiệm công tác tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác giám sát từ xa. Phối hợp với các xã, thị trấn nắm bắt nhu cầu vốn vay, tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện…

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Kỷ niệm 18 năm ngày Doanh nhân Việt Nam ( 13/10/2004 – 13/10/2022)(11/10/2022 10:22 SA)

  Đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản 3 tháng đối với Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm(04/07/2022 2:35 CH)

  THIỆU NGỌC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU(16/06/2022 10:16 CH)

  Đảng bộ huyện Thiệu Hóa thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá(13/04/2022 7:54 SA)

  Triển khai chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để...(12/04/2022 11:33 SA)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  212 người đã bình chọn
  219 người đang online