Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất lãi suất 0% theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.

Đăng ngày 23 - 07 - 2021
100%

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân, người lao động và doanh nghiệp. Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất sẽ do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đảm nhận.

(Trụ sở Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thiệu Hóa)

Để cụ thể hóa các nội dung thực hiện đối với nhiệm vụ của NHCSXH, ngày 08/7/2021 Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành hướng dẫn số 6199/HD-NHCS hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; với tinh thần triển khai chính sách cho vay nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện và hiệu quả, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (PGD NHCSXH) huyện Thiệu Hóa xem đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới, qua đó đẩy mạnh công khai chính sách đến các điểm giao dịch xã, “mỗi cán bộ là một tuyên truyền viên”, tuyên truyền chính sách đến toàn thể doanh nghiệp, người dân trên địa bàn huyện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội nói chung, cũng như hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động nói riêng, đảm bảo chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần khắc phục hậu quả đại dịch Covid -19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

1. Cho vay trả lương ngừng việc: Người sử dụng lao động được vay vốn tại NHCSXH với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP (Mức lương tối thiểu vùng hiện nay tại huyện Thiệu Hóa, vùng 4 là 3.070.000 đồng/người/tháng). Lãi suất cho vay 0%/năm, lãi suất nợ quá hạn 12%/năm. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. Khách hàng không phải đảm bảo tiền vay.

2. Cho vay trả lương phục hồi sản xuất: Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022, khi quay trở lại sản xuất kinh doanh. Người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm vay vốn;  có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh; không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động; mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP (Mức lương tối thiểu vùng hiện nay tại huyện Thiệu Hóa, vùng 4 là 3.070.000 đồng/người/tháng). Lãi suất cho vay 0%/năm, lãi suất nợ quá hạn 12%/năm. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. Khách hàng không phải đảm bảo tiền vay.

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Đảng bộ huyện Thiệu Hóa thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá(13/04/2022 7:54 SA)

  Triển khai chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để...(12/04/2022 11:33 SA)

  Thị trấn Thiệu Hóa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân(18/03/2022 1:35 CH)

  Huyện Thiệu Hóa lãnh đạo phát triển hiệu quả kinh tế - xã hội(15/01/2022 8:28 SA)

  Đảng bộ xã Thiệu Phú gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội(08/01/2022 7:43 SA)