Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Hội nghị ban đại diện hội đồng quản trị Ngân Hàng Chính sách Xã Hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Đăng ngày 12 - 01 - 2022
100%

Chiều ngày 12/1/2022, đồng chí Hoàng Văn Lực - Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chủ trì Phiên họp thường kỳ quý IV đánh giá kết quả hoạt động Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH năm 2021; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2021 là năm mà dịch Covid-19 có những diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn cả nước, tuy nhiên với sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh,Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các ngành và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm củng cố nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động; chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với NHCSXH huyện, tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dung ưu đãi của nhà nước, góp phần tích cực vào việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện báo cáo kết quả hoạt động năm 2021

Theo đó tính đến 31/12/2021, tổng nguồn vốn tín dụng toàn huyện đạt hơn 461 tỷ đồng tăng 5,4% so với đầu năm. Để phát huy hiệu quả đồng vốn cho vay, NHCSXH đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tích cực vào cuộc, kiểm tra, hướng dẫn các hộ vay sử dụng đồng vốn đúng mục đích, giúp các đối tượng chính sách có vốn, có kiến thức phát triển kinh tế, cải thiện và ổn định đời sống. 

Trong năm, đã có 3.056 lượt hộ gia đình hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn phát triển sản xuất với số tiền trên 115 tỷ đồng. Ngoài thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, NHCSXH huyện còn tích cực tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tỷ lệ nợ quá hạn còn 0,051% tổng dư nợ; chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, Tổ Tiết kiệm và vay vốn ngày càng được nâng cao. 

Công tác cho vay, thu nợ, thu lãi hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nguồn vốn tín dụng chính sách đã kịp thời đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. 

Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 xuống còn 2,17% (theo chuẩn giai đoạn 2016-2021) và thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2021, huyện Thiệu Hoá đã đạt chuẩn huyện Nông thôn mới, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 1 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

Phương hướng nhiệm vụ năm 2022, phấn đấu 100% thành viên Ban đại diện thực hiện kiển tra giám sát theo kế hoạch được phân công; các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện đầy đủ, trách nhiệm, có hiệu quả nội dung công việc nhận ủy thác; triển khai đẩy đủ, có hiệu quả các chương trình tín dụng trên địa bàn. Tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng năm 2022 đạt từ 7% trở lên; Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động; nợ quá hạn giữ mức 0,05% tổng dư nợ tại thời điểm cuối năm; thu lãi 100%, thu nợ đến hạn bình quân năm đạt 95% trở lên…

Tại hội nghị các đại biểu đã có ý kiến nêu lên những khó khăn trong việc thu nợ quá hạn và các ý kiến đề nghị mở rộng việc cho vay giải quyết việc làm và theo kế hoạch 98 của tỉnh. 

Đồng chí Hoàng Văn Lực - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Lực đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại huyện trong năm qua. Đồng chí đề nghị BĐD-HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; làm tốt công tác tham mưu, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung làm tốt công tác huy động vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được vay vốn; thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống Tổ tiết kiệm và vay vốn, hội, đoàn thể nhận ủy thác, nâng cao hoạt động điểm giao dịch xã. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi theo quy định,… đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện đề nghị thành viên Ban đại diện theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác nắm tình hình, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, nhất là triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp thu hồi nợ quá hạn; phối hợp với các đơn vị trong việc thẩm định, cho vay đúng đối tượng, hạn mức, sử dụng vốn đúng mục đích… Cùng với đó cần mới công tác giao ban thường xuyên, định kỳ theo các cụm, chú trọng công tác sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác nhằm kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong quá trình triển khai thực hiện đều phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai...(6/30/2022 4:23 PM)

Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ huyện Thiệu Hóa sơ kết 6 tháng đầu năm,...(6/30/2022 4:08 PM)

KẾT QUẢ KỲ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 ,7 CHẤT LƯỢNG CAO NĂM HỌC 2022-2023 (6/29/2022 9:45 PM)

Hội nông dân huyện Thiệu Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng...(6/29/2022 4:29 PM)

Chi cục Thi hành án Dân sự Thiệu Hóa cưỡng chế tài sản tại xã Thiệu Phú(6/29/2022 11:45 AM)