LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG KỶ NIỆM 33 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (06/12/1989 – 06/12/2022)

Đăng ngày 02 - 12 - 2022
100%

I.  LỊCH SỬ RA ĐỜI:

Trong những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, tình hình thế giới và trong nước hết sức khó khăn, phức tạp;chế độ XHCH ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ; nước ta đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn cả về chính trị, kinh tế, xã hội. Các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” âm mưu bạo loạn lật đổ, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Trước tình hình đó, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với vận mệnh Tổ quốc, các thế hệ Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam có nguyện vọng thiết tha được tập hợp thành một tổ chức thồng nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng để động viên nhau giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp hiệu quả hơn cho sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, góp phần đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức để phát triển đi lên.

         Trước yêu cầu của cách mạng và nguyện vọng của các CCB cả nước, ngày 06/12/1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành TW Đảng (Khóa VI) đã Quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam. Ngày 06/12 hàng năm đã trở thành Ngày Truyền thống của Hội CCB Việt Nam. Ngày 24/02/1990, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (nay là Chính phủ) quyết định về cơ cấu tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB trong hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. Ngày 14/4/1990, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định công nhận Hội CCB Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 Hội CCB Việt Nam ra đời đánh dấu một mốc quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của các CCB, đem đến cho anh chị em nguồn động viên mới, phấn khởi, tin tưởng, ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới của cách mạng và có điều kiện thông qua tổ chức hợp pháp của mình, tiếp tục đóng góp tích cực hơn cho sự nghiệp xây dựng vệ bảo vệ Tổ quốc.

        Từ ngày thành lập đến nay, Hội CCB Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, ngày 08/01/2002, Ban Chấp hành TW Đảng (Khóa IX) đã ra Nghị Quyết số 09-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”. Khẳng định quan điểm, chủ trương, biện pháp lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB; chỉ rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Hội CCB Việt Nam “Là một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí và quyền lợi của CCB, là thành viên của MTTQ Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội”.

Nhiệm vụ chung của Hội CCB Việt Nam là: “Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân, giúp nhau cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ”. Trên cơ sở đó, năm 2005, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Cựu Chiến binh nhằm cụ thể hóa về mặt pháp lý các vấn đề về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội CCB Việt Nam.

II. NHỮNG KẾT QUẢ HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN THIỆU HÓA ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHIỆM KỲ 2017-2022:

Ngày sau Đại hội, các cấp Hội trong huyện đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của  Nhà nước, nhiệm vụ của Hội đến cán bộ, hội viên CCB; bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. 5 năm qua, Hội CCB huyện đã chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn và các đoàn thể triển khai tổ chức 160 lớp tập huấn bồi dưỡng về chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp cho 6.500 lượt hội viên. Phối hợp tổ chức 140 lớp tập huấn nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường cho 4.500 lượt hội viên; tập huấn nâng cao kiến thức vay vốn Ngân hàng 12 lớp cho 430 lượt cán bộ và tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn; tổ chức cho cán bộ, hội viên tham quan học tập gương CCB tiêu biểu về nghị lực vượt khó, những cách làm sáng tạo, mô hình kinh tế sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Bằng nhiều biện pháp và cách làm có hiệu quả để huy động được nhiều nguồn vốn hỗ trợ ưu đãi của địa phương, của tỉnh, của TW Hội, của các đơn vị tín dụng và của hội viên. Tính đến nay, Hội đã huy động 55 tỷ 950 triệu đồng cho phát triển sản xuất, kinh doanh, trong đó: Vốn chương trình 120 hỗ trợ việc làm 50 triệu đồng; Vay Ngân hàng CSXH 31 tỷ 350 triệu đồng; vay ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn 13 tỷ 160 triệu đồng; vay qua tổ chức tín dụng khác: 8 tỷ 750 triệu đồng. Quỹ nội bộ hội viên đóng góp 10 tỷ 900 triệu đồng bình quân 1.100.000 đ/1 hội viên. Ngoài ra, các cấp Hội đã chỉ đạo và vận động Hội đồng ngũ, hội viên Câu lạc bộ Cựu quân nhân đóng góp xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội được 2,7 tỷ đồng. Với tổng số vốn đã huy động được đã giúp hội viên CCB phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho gia đình hội viên, giúp nhiều CCB đã thoát nghèo bền vững, và vươn lên làm giàu.

Tính đến nay, toàn huyện có 29 Công ty, Doanh nghiệp vừa và nhỏ do Cựu Chiến Binh làm chủ; có 214  trang trại, gia trại; 178 mô hình phát triển kinh tế dịch vụ nông nghiệp, cơ khí, điện, nước, sản xuất chế biến nông sản và hàng trục mô hình kinh tế khác do CCB làm chủ. Trong đó có mô hình trồng các loại cây có giá trị hàng hóa cao như vườn cây ăn quả, sản xuất rau sạch, ngô ngọt, ớt xuất khẩu, trồng hoa; trồng râu nuôi tằm v.v.. điển hình như Phong trào phát triển các mô hình chăn nuôi tổng hợp các loại gia súc gia cầm, kết hợp với trồng cây ăn quả ở xã Thiệu Long, mô hình nuôi  cá bột, cá giống của hội CCB xã Minh Tâm; Phong trào nuôi chim bồ câu của hội CCB xã Thiệu Thành, Thiệu Vũ, Thiệu Chính ban đầu chỉ có 20 -30 hộ, đến nay đã phát triển lên đến hằng trăm hộ, có nhiều hộ nuôi với số lượng lớn lên tới 2-3 nghìn đôi; Phong trào làm nhà màng, trồng cây ăn quả, rau sạch, trồng hoa, cây cảnh ban đầu ở Hội CCB thị trấn, đến nay đã lan tỏa nhân rộng ra nhiều địa phương trong huyện như Thiệu Vận, Thiệu Chính, Thiệu Thành, Thiệu Nguyên, Thiệu Toán v.v…

Nhiều công ty, doanh nghiệp, trang trại, gia trại làm ăn có hiệu quả doanh thu hằng năm lên đến hàng tỷ đồng và đã tạo cho hàng nghìn nhân dân và hội viên, con em hội viên CCB có công ăn việc làm ổn định, điển hình như: Doanh nghiệp Mây giang xiên của nữ CCB Phạm Thị Mỳ xã Thiệu Long, vốn đầu tư 2,5 tỉ đồng, trừ chi phí hàng năm thu nhập 2-3 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động trong và ngoài huyện; Công ty TNHH TM dịch vụ Nông sản Huy Toàn, của Hội viên CCB Lê Duy Lâm, thị trấn Thiệu Hoá, chuyên thu gom, chế biến các mặt hàng nông sản tạo việc làm thường xuyên cho 10-15 lao động, hàng năm thu nhập từ 150-200 triệu đồng; Trang trại nuôi lợn của Hội viên Trịnh Văn Diễn thôn Minh Đức xã Thiệu Long thường xuyên nuôi trên 200 lợn mẹ và 300 lợn thịt, thu nhập hàng năm lên tới hàng tỷ đồng; Mô hình nuôi cá giống của CCB Trần Văn Thành xã Minh Tâm, tạo công ăn việc làm cho 6 lao động, hàng năm thu nhập từ 150-200 triệu đồng và cung cấp ủng hộ cho hội viên nghèo trong huyện không lấy tiền để  phát triển kinh tế từ 300-350 vạn cá bột trị giá từ 15-20 triệu đồng; CCB Trịnh Văn Minh xã Thiệu Thành với mô hình nuôi chim bồ câu, hiện nay có trên 3000 đôi chim bồ câu, trừ chi phí hàng năm thu từ 200-250 triệu đồng cung cấp hằng trăm đôi chim bầu câu cho hội viên CCB và nhân dân nuôi phát triển kinh tế;  Mô hình kinh doanh đa mặt hàng và sản xuất tôn các loại của CCB Thương binh Hoàng Văn Hiều thị trấn Thiệu Hóa, hàng năm trừ chi phí thu nhập hằng trăm triệu đồng; Mô hình nhà mành chuyên trồng các loại cây ăn quả, rau sạch của CCB Lê Văn Dung thị trấn Thiệu Hóa, hàng năm thu nhập hàng trăm triệu đồng...và còn nhiều hội viên khác do tuổi cao sức yếu không trực tiếp làm kinh tế, nhưng đã hướng dẫn, chỉ đạo cho vợ, con, cháu làm kinh tế bằng nhiều mô hình khác nhau để đem lại thu nhập cho gia đình.

Hằng năm, huyện Hội đã chỉ đạo cho các Hội cơ sở xã, thị trấn tổ chức khảo sát đến từng gia đình hội viên nghèo, tìm rõ nguyên nhân nghèo, xây dựng kế hoạch và có nhiều biện pháp giúp đỡ gia đình hội viên thoát nghèo. Để tăng cường hỗ trợ  đối với hộ nghèo, với tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, nhiều cơ sở Hội đã phát động phong trào “Mái ấm đồng đội” vận động hội viên đóng góp hoặc tổ chức lao động nâng cao quỹ hội, thành lập mô hình  “Tổ nhóm CCB tự nguyện giúp nhau” về vốn sản xuất không lãi, vận động hội viên tiết kiệm trong chi tiêu để quyên góp ủng hộ giúp đỡ CCB nghèo mua Bê, Lợn sinh sản để chăn nuôi. Qua 5 năm thực hiện Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, tỷ lệ Hộ nghèo trong tổ chức Hội CCB giảm từ 3,7 % năm 2016 xuống còn 0,3% năm 2021, tỷ lệ hộ cận nghèo 6,7% năm 2016 xuống còn 3,3% năm 2021, có 10 xã và 137 Chi hội không còn hộ nghèo. Tỷ lệ hộ khá giàu tăng, từ 40% năm 2016, lên 70% năm 2021, đời sống sinh hoạt của cán bộ, hộ viên ngày được nâng lên.

5 năm qua, Phong trào giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi của cán bộ, hội viên đã đóng góp trên 50 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới; 5.960 ngày công, hiến 1.136m2 đất, ủng hộ vật tư trị giá 2,5 tỷ đồng. Cùng với nhân dân nâng cấp bê tông hóa được 542,7 km, đường giao thông nội đồng được 235,2 km, xây dựng mới hơn 60 nhà văn hóa, xây mới 3.844 ngôi nhà, riêng cán bộ hội viên CCB có 1200 ngôi nhà xây mới.

Qua đánh giá phân loại tổ chức hội, hội viên hằng năm, 100% cơ sở Hội đạt trong sạch vững manh, 98% hội viên gương mẫu, không có hội viên vi phạm pháp luật. Tỷ lệ vào Hội đạt 98,7%.

Phát huy truyền thống 33 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Hội CCB huyện Thiệu Hóa đã thực sự là nơi đoàn kết, tập hợp, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hội CCB huyện nhà, lực lượng hội CCB đã có nhiều đóng góp quan trong vào công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước, nhiều ý kiến và đề xuất của CCB đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết, các chế độ, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với CCB đã được triển khai thực hiện, có tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của CCB và nhân dân, động viên anh chị em CCB khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Với những kết quả trên, 5 năm liên tục Hội CCB huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng nhiều phần thưởng trong phong trào thi đua CCB gương mẫu đó là: Năm 2016 được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen, năm 2017 - 2018 được TW Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen, năm 2019 - 2020 được TW Hội CCB Việt Nam tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và 2 Bằng khen, Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng 2 Bằng khen, và 5 năm liền được Huyện uỷ, UBND huyện, các sở ngành cấp tỉnh, tặng 14 giấy khen. Đặc biệt năm 2021- 2022 Hội CCB huyện Thiệu Hóa vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, đây là những phần thưởng cao quý mà Hội CCB huyện Thiệu Hóa đã đạt được trong những năm qua góp phần vào xây dựng hệ thống chính trị trong huyện ngày càng vững mạnh, xây dựng huyện Thiệu Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  KỶ NIỆM 93 NĂM, NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2023)(24/07/2023 7:12 SA)

  KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ (27/7/1947 - 27/7/2023)(21/07/2023 4:44 CH)

  KẾT QUẢ NỔI BẬT VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023(13/07/2023 10:22 SA)

  LỜI KÊU GỌI: Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID(23/06/2023 7:47 SA)

  Tổ chức các hoạt động và tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời " Đề cương văn hoá Việt Nam" (1943-2023)(28/02/2023 3:24 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  230 người đã bình chọn
  941 người đang online