Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Đảng bộ xã Tân Châu lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đăng ngày 28 - 02 - 2022
100%

(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, Đảng bộ xã Tân Châu (Thiệu Hóa) đã đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tập trung lãnh đạo Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân.

Nghề sản xuất bánh cơm cháy ở xã Tân Châu (Thiệu Hóa) mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân.

Hàng năm, ngay từ đầu năm, đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và đưa những cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất; đầu tư mở rộng diện tích các mô hình trang trại, gia trại; phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế ở địa phương, đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện, phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân. Nhờ vậy, sản lượng lương thực hàng năm của xã đạt gần 5.000 tấn. Toàn xã có 14 mô hình trang trại, gia trại. Hiện đàn trâu, bò đã phát triển lên 552 con; đàn lợn xuất chuồng hàng năm khoảng 1.200 con; đàn gia cầm hàng năm khoảng 37.000 con... Xã đã chuyển đổi được 5 ha đất bãi màu sang trồng mía đường, cây ngô.

Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy, UBND xã Tân Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, khuyến khích Nhân dân đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề truyền thống nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Toàn xã hiện có hơn 200 hộ làm nghề bánh đa, 6 hộ sản xuất bánh cơm cháy, 250 hộ kinh doanh dịch vụ. Bình quân hàng năm, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ, ngành nghề truyền thống toàn xã đạt hơn 106 tỷ đồng. Hiện nay, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,66%.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đảng bộ xã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà ở, tham gia làm đường giao thông nông thôn. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, các thiết chế văn hóa từ xã đến thôn; vận động, khuyến khích Nhân dân thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Xã đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2016 và hiện đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Lê Đăng Minh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Châu, cho biết: Để đạt mục tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, xã Tân Châu đang tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kiên trì, quyết liệt “làm đến đâu, chắc đến đó”, không chủ quan, nóng vội. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao...

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa kiểm tra, giám sát về tình hình phát...(08/06/2022 10:19 SA)

  Thôn 7, xã Thiệu Viên tạo nên sức trẻ trên con đường thanh niên mang tên anh hùng Nguyễn Văn Trổi(06/06/2022 8:31 SA)

  Thôn Minh Đức (xã Thiệu Long) – Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu(14/04/2022 11:16 SA)

  Xã Minh Tâm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng Nông thôn mới(12/04/2022 11:28 SA)

  ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN PHÚC PCT UBND HUYỆN KIỂM TRA XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO Ở THIỆU PHÚ(16/03/2022 7:39 SA)

  Đảng bộ xã Tân Châu lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao(28/02/2022 3:01 CH)