Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

Đăng ngày 14 - 03 - 2022
100%

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Thể lệ cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận...(23/02/2023 9:45 SA)

  Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản...(23/02/2023 8:51 SA)

  Ban chỉ đạo 35 huyện Thiệu Hóa chỉ đạo tuyên truyền cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng...(16/03/2022 7:44 SA)

  Định hướng chủ đề bài viết tham gia Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,...(14/03/2022 1:57 CH)

  Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa triển khai cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của...(14/03/2022 1:48 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  200 người đã bình chọn
  264 người đang online