Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 3 NĂM 2022

Đăng ngày 31 - 03 - 2022
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

 “TRÍCH” KẾT LUẬN SỐ 56-KL/HU NGÀY 10/01/2022

 CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY VỀ ĐỀ ÁN

“MÔ HÌNH PHỤ NỮ THAM GIA PHÂN LOẠI RÁC THẢI TẠI HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THIỆU HÓA, GIAI ĐOẠN 2022 - 2025”

 

Ngày 07/01/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị cho ý kiến về Đề án phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, giai đoạn 2022 - 2025 do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trình; trên cơ sở các ý kiến thảo luận và xem xét nội dung của Đề án, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất kết luận như sau:

- Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá cao sự tích cực, chuẩn bị và cơ bản thống nhất với nội dung Đề án phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình trên địa bàn huyện Thiệu Hóa do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chuẩn bị. Giao Ban Thường Hội vụ Liên hiệp Phụ nữ huyện khẩn trương hoàn chỉnh Đề án để phê duyệt, triển khai thực hiện; trong đó, lưu ý bổ sung một số nội dung sau đây:

- Tên của Đề án: Điều chỉnh thành Đề án “Mô hình Phụ nữ tham gia phân loại rác thải tại hộ gia đình trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, giai đoạn 2022 - 2025”.

- Về lộ trình triển khai thực hiện Đề án: Thống nhất quan điểm làm thí điểm trước, sau khi đánh giá hiệu quả của mô hình sẽ chỉ đạo triển khai nhân rộng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, chọn mỗi xã được giao kế hoạch xây dựng NTM kiểu mẫu, nâng cao một thôn; mỗi thôn chọn một vài hộ tiêu biểu đại diện để triển khai; 6 tháng cuối năm 2022, triển khai đồng loạt tại tất cả các thôn của 6 xã nêu trên. Trên cơ sở kết quả thực hiện tại 6 xã nêu trên, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả của mô hình và tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện tại các đơn vị còn lại.

- Về cơ chế hỗ trợ của Đề án, tập trung hỗ trợ các hoạt động sau:

+ Hỗ trợ cho công tác đào tạo, tập huấn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện có thể tự tổ chức hoặc mời chuyên gia, cán bộ Hội của các địa phương trong tỉnh có kinh nghiệm triển khai mô hình này; việc đào tạo, tập huấn phải hết sức hiệu quả, ngắn gọn, dễ hiểu dễ thực hiện, tập trung tập huấn kỹ năng cho đối tượng hội viên, phụ nữ của các hộ gia đình là đối tượng của Đề án.

+ Hỗ trợ công tác chỉ đạo triển khai của các Chi hội phụ nữ các thôn được lựa chọn triển khai trong năm 2022.

+ Hỗ trợ tiền mua men vi sinh, xử lý rác thải hữu cơ cho các hộ gia đình các xã được lựa chọn triển khai thí điểm trong năm 2022.

Trên cơ sở dự toán do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện lập, giao UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình phê duyệt theo quy định và bố trí kinh phí thực hiện Đề án.

- Về giải pháp đề nghị bổ sung:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình mua thùng đựng rác để đảm bảo khi phân loại rác vô cơ, làm tiền đề tổ chức thu gom rác thải để xử lý tập trung toàn huyện có tính khả thi cao và hiệu quả theo đúng quy định Luật Bảo vệ môi trường.

- Yêu cầu UBND các xã, thị trấn cử cán bộ chuyên môn phối hợp, hỗ trợ tập huấn, đồng thời bố trí một phần kinh phí từ sự nghiệp môi trường hỗ trợ các Chi hội phụ nữ thực hiện mô hình./.

                                                                 Ban Biên tập

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH, CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUÝ I NĂM 2022

 

Tình hình kinh tế - xã hội:

- Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Sản xuất vụ đông 2.301,4ha, đạt 87,6% kế hoạch (KH) của huyện, đạt 96,7% KH tỉnh giao, giảm 11,3% so với cùng kỳ (CK); sản lượng cây lương thực có hạt đạt 3.374 tấn, giảm 22,3% CK. Triển khai, thực hiện sản xuất vụ Chiêm xuân 2022 đạt 9.244,5ha, đạt 99,4% so với kế hoạch (KH), giảm 0,04% CK. Triển khai thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", đã trồng được trên 62.500 cây, vượt chỉ tiêu tỉnh giao 2.500 cây. Duy trì chăn nuôi, từng bước tái đàn lợn, toàn huyện có 17 trang trại chăn nuôi đạt theo quy định. Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022. Tổng giá trị sản xuất nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 22,6 tỷ đồng, tăng 5,82% CK.

Tiếp tục chỉ đạo các xã về đích NTM nâng cao, thôn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Chỉ đạo các xã, thị trấn, hướng dẫn các chủ thể xây dựng sản phẩm OCOP; đến nay, Hội đồng OCOP cấp tỉnh đã chấm điểm và công nhận cho 02 sản phẩm: Dưa chuột Baby tại thị trấn Thiệu Hóa đạt 4 sao và Cơm Cháy xã Tân Châu đạt 3 sao.

- Công nghiệp - xây dựng: Tập trung lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 516,8 tỷ đồng, tăng 14,6% CK. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 783,63 tỷ đồng đạt 19,6% KH, tăng 12,2% CK. Tích cực đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thi công và hoàn thiện hồ sơ 62 dự án; trong quý I khởi công 5 dự án; đến nay đã giải ngân, vốn của tỉnh theo dự toán giao 36,4 tỷ đồng, ước thực hiện giải ngân 5,77 tỷ đồng, đạt 16%; vốn đầu tư ngân sách huyện dự toán giao 274,9 tỷ đồng, ước thực hiện giải ngân 19,22 tỷ đồng, đạt 7%.

- Dịch vụ, thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 1.501 tỷ đồng, tăng 14,5% CK. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1,78 triệu USD, tăng 10,45% CK. Công tác phát triển doanh nghiệp được tiếp tục được quan tâm, quý I đã thành lập mới 10 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 18,2% KH, giảm 29,9% CK.

- Thu ngân sách ước đạt 153,6 tỷ đồng, đạt 44% dự toán huyện giao; 67% dự toán tỉnh giao, gấp 2,11 lần so với cùng kỳ. Chi ngân sách Nhà nước ước đạt 146,96 tỷ đồng, đạt 20% KH đáp ứng kịp thời kinh phí thực hiện các nhiệm vụ.

- Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường: Hoàn thành 100% công tác thống kê đất đai năm 2021 trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý khai thác cát; thu hồi đất giải phóng mặt bằng 37,53ha để triển khai các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thành công 3 lô tại 02 xã với số tiền 5,82 tỷ đồng. Rà soát, cấp 257 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, 38 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc diện tồn đọng kéo dài; tích cực, chủ động tham vấn ý kiến các ngành liên quan để tiếp tục tìm giải pháp giải quyết đất đai cho các hộ dân vùng kinh tế mới tại xã Thiệu Giang.

- Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thành nhiệm vụ học kỳ I, triển khai thực hiện chương trình học kỳ II năm học 2021 - 2022. Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học trong toàn huyện.

- Lĩnh vực Văn hóa thông tin, thể dục thể thao: Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội; quý I/2022 toàn huyện đã tổ chức treo được 1.251 băng zôn qua đường, 652 tấm pa nô, viết được 200 câu khẩu hiệu tường, dựng 29 cụm tin cổ động, phát động Nhân dân treo 37.800 lá cờ Tổ quốc, treo 6180 lá cờ hồng kỳ; tham gia liên hoan tuyên truyền cổ động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa đạt giải A...

- Lĩnh vực y tế: Đã khám cho 24.124 lượt người, tăng 4,9% so với CK. Triển khai Phương án quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm Covid-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú. Tính đến nay, toàn huyện đã có 102.889 người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin, đạt tỷ lệ 101%; có 102.889 người tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 101%; 11.432 người từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 100%; số người tiêm mũi bổ sung 7.695 người; số người tiêm mũi nhắc lại 38.000 người; Chiến dịch mùa xuân tiêm được 11.009/11.187 đạt tỷ lệ 98,4%.

- Lĩnh vực Lao động - TB&XH: Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, đã trao 29.057 suất quà trị giá 13,2 tỷ đồng; hỗ trợ 4.358 lượt người với tổng kinh phí hỗ trợ 1,42 tỷ đồng theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và hỗ trợ 1,8 tỷ đồng vay vốn đạo tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động trở về từ vùng dịch...

Công tác quốc phòng - an ninh

- Phê duyệt kế hoạch xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2022. Tổ chức 3 lớp tập huấn cho cán bộ cơ quan Ban Chỉ huy quân sự, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, trưởng tự vệ, thôn đội trưởng các xã, thị trấn. Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 đủ số lượng 189 công dân, trong đó 170 quân nhân; 19 công an nghĩa vụ, đảm bảo chỉ tiêu tỉnh giao; ra quân huấn luyện năm 2022.

- Lực lượng công an tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Trong quý đã giải quyết 24 vụ vi phạm pháp luật. Đến nay toàn huyện đã thu nhận 120.009/135.095 hồ sơ đăng ký làm CCCD gắn chíp điện tử, đạt 88,8% kế hoạch.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể

- Công tác chính trị tư tưởng: Quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản, tổ chức hội nghị trực tuyến đầy đủ, nghiêm túc các hội nghị của Trung ương, của Tỉnh ủy tổ chức. Đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Tổ chức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu (1230 - 1322) ”. Tổ chức 01 lớp tập huấn cho báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và Ban Chỉ đạo 35. Xây dựng kế hoạch biên soạn, bổ sung, tái bản lịch sử đảng bộ huyện; đôn đốc, hướng dẫn công tác sưu tầm, biên soạn, tái bản lịch sử đảng bộ xã, thị trấn, lịch sử truyền thống, kỷ yếu ngành, cơ quan. Tổ chức 01 lớp đối tượng cảm tình đảng với 43 học viên.

- Công tác tổ chức, cán bộ: Ban Thường vụ Huyện ủy bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động 17 cán bộ thuộc diện quản lý. Hướng dẫn đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc đảng ủy và sáp nhập các tổ chức cơ sở đảng. Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức hội nghị công bố quyết định công nhận truy tặng Cán bộ lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa đợt 1 năm 2022. Tập trung lãnh đạo Đại hội Đoàn thanh niên; Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trao Huy hiệu Đảng cho 124 đảng viên, kết nạp đảng cho 41 quần chúng ưu tú vào Đảng đợt 03/02/2022.

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Giám sát thường xuyên theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ kiểm tra do cấp ủy giao. Hoàn chỉnh hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021. Xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ quản lý theo đúng quy định. Thẩm định nhân sự để giới thiệu bổ nhiệm các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Chỉ đạo tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thời gian theo quy định, giữ vững ổn định chính trị.

- Công tác dân vận: Tập trung nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện; tổ chức phê duyệt Kế hoạch XDCS và thực hiện QCDC, quốc phòng - an ninh năm 2022. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào vận động nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp nguồn lực, nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh trên địa bàn huyện.

- Hoạt động của HĐND huyện: Đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức thành công kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIV.

- Hoạt động của UBND huyện: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Chỉ đạo gieo trồng vụ Chiêm Xuân, công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ GPMB, tiến độ xây dựng các công trình, dự án. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, quan tâm đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: Luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của ngành dọc cấp trên để tổ chức thực hiện; đã vận động Nhân dân hiến gần 4.000m2 đất (có 1.000m2 đất ở); thành lập đoàn công tác làm việc với 7 xã đăng ký về đích NTM nâng cao, kiểu mẫu 2022. Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở, đến ngày 20/3/2022 đã có 05/41 đơn vị tổ chức đại hội; các tổ chức cơ sở đoàn kết nạp mới 1.350 đoàn viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện triển khai Đề án Phụ nữ tham gia phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình trên địa bàn huyện Thiệu Hóa; tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; tham mưu thành lập Câu lạc bộ nữ lãnh đạo, quản lý huyện; vận động 8.900 hội viên và Nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện; đã tập hợp 51 hội viên mới. Liên đoàn Lao động huyện tổ chức “Tết sum vầy - Xuân bình an” trao 175 suất quà trị giá 227,7 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lao động về quê do bị mất việc làm. Hội Nông dân huyện tích cực tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân; kết nạp mới 71 hội viên. Hội CCB huyện tiếp tục chỉ đạo cấp hội cơ sở nâng cao chất lượng phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu". Rà soát, tham mưu bổ sung nguồn cán bộ phục vụ Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ sở và huyện, nhiệm kỳ 2022-2027, đến nay đã có 04/25 đơn vị tổ chức ĐH./.

                                                     Trịnh Văn Đệ

                                            Chánh Văn phòng Huyện ủy

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG,  ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

PHÒNG, CHỐNG XUYÊN TẠC,

 BÔI ĐEN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch

Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Không thể phủ nhận Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa đã được UNESCO vinh danh và giá trị tư tưởng của Người, song thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch, cơ hội đã dùng danh nghĩa "phi chính phủ", “từ thiện” để lập một số quỹ hỗ trợ cho các tổ chức phản động chống phá, xuyên tạc về Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, như: Quỹ Đầu tư phát triển Mỹ (USAID), Quỹ Hỗ trợ dân chủ nhân quyền (NDI), Quỹ Quốc gia hỗ trợ dân chủ (NED), Việt Tân... Cùng với đó là việc bảo trợ cho các "loa truyền thông" như Trung tâm Asia, Chantroimoi media, Danlambao, Tiếng Dân News… thường xuyên đăng tải các thông tin, bài viết, phỏng vấn để bôi đen sự thật, trắng trợn xuyên tạc, vu cáo tiểu sử, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thông qua các trang mạng xã hội trên, những kẻ tự xưng là yêu nước, dân chủ và cả những người “có tiếng nói phản biện" ở trong và ngoài nước đã không chỉ bịa đặt, bôi đen một số thông tin về đời tư, về ngày sinh, về những người thân trong gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh, về nguồn gốc của Người nhằm hạ bệ thần tượng mà còn xuyên tạc và phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh khi cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh là sự du nhập những tư tưởng ngoại lai vào Việt Nam; Hồ Chí Minh là nhà dân tộc chủ nghĩa chứ không phải là người cộng sản; Hồ Chí Minh đi trên cỗ xe Nho giáo đến với chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh là tư biện, lý thuyết, giáo điều, sao chép, máy móc chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, đã bị xóa bỏ nên không phù hợp với thực tiễn Việt Nam hiện nay…

Thâm độc hơn, là họ đã không từ một thủ đoạn nào để bôi xấu và tìm cách đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; tách rời mối quan hệ biện chứng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin, để khi thì đề cao, tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh, khi thì lại cho rằng Hồ Chí Minh không có tư tưởng vì đó là một nhà hoạt động thực tiễn.

Thực tế, tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả lịch sử và lôgíc từ sự kết hợp tự nhiên truyền thống yêu nước với chủ nghĩa Mác - Lênin; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam và cả các nước thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh không chỉ trung thành với những nguyên lý của học thuyết cách mạng, khoa học và hiện đại này; không giáo điều mà chính là nắm lấy tinh thần, bản chất khoa học, cách mạng của nó để bổ sung, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại mới bằng thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Sự bổ sung và phát triển sáng tạo ấy thể hiện rõ trong quá trình vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chú trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh; về xây dựng, tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong các hình thức mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi; về xây dựng nhà nước kiểu mới của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; về gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội và lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa; về rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên… trong tiến trình cách mạng Việt Nam hơn chín thập niên qua.

Hơn thế nữa, không phải tự nhiên Hồ Chí Minh lại nói chủ nghĩa Mác - Lênin không những là “cẩm nang” thần kỳ, là kim chỉ nam mà còn là “mặt trời soi sáng” con đường cho Nhân dân các dân tộc bị áp bức, bóc lột tàn bạo dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc; trong đó, có Nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Bởi, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin khi được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa đăng trên báo L’Humanité, ngày 16 và 17/7/1920 và Người nhận thấy: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”. Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba”. Bởi, chủ nghĩa Mác - Lênin chính là nguồn gốc lý luận chủ yếu, quyết định sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác - Lênin là một trong 3 nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh (chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; tinh hoa văn hóa phương Đông và phương Tây; chủ nghĩa Mác - Lênin) và là thành tố quan trọng nhất. Chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ cung cấp cho Hồ Chí Minh thế giới quan, phương pháp luận khoa học, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử mà còn là hòn đá tảng, là cơ sở để Người vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để đề ra con đường cách mạng Việt Nam phù hợp với yêu cầu của dân tộc và xu thế của thời đại.

Bản chất của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là khoa học và cách mạng, cho nên, không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời, cũng không thể đề cao, tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh mà phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, nhất là càng không thể lấy tư tưởng Hồ Chí Minh để thay thế cho chủ nghĩa Mác - Lênin và ngược lại. Thực tế, tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ cội nguồn chính yếu là chủ nghĩa Mác - Lênin và “trong khi giải quyết những vấn đề của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trên nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội ở các nước thuộc địa và phụ thuộc" như Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 18/2/1995 của Bộ Chính trị khóa VII đã khẳng định.

Bản chất của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là khoa học và cách mạng, cho nên, không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời, cũng không thể đề cao, tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh mà phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, nhất là càng không thể lấy tư tưởng Hồ Chí Minh để thay thế cho chủ nghĩa Mác - Lênin và ngược lại.

Không thể phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với tiến trình cách mạng Việt Nam là không thể phủ nhận, bởi đó là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua: "Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam".

Tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện rõ tính chặt chẽ, liên tục, nhất quán, bao quát và toàn diện đúng như Đại hội IX (4/2001) của Đảng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của Nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”.

Trong Văn kiện Đại hội IX, tư tưởng Hồ Chí Minh được xác định gồm 9 nội dung cơ bản: 1) Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 2) Tư tưởng về sức mạnh của Nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 3) Tư tưởng về quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân. 4) Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 5) Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. 6) Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. 7) Tư tưởng về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân. 8) Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. 9) Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991) khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của dân tộc và nhân loại, nắm vững quy luật khách quan và thực tiễn đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị đúng đắn và phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân”. Điều này tiếp tục được nhấn mạnh trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011): “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng tiếp tục khẳng định: "Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh "…

Trong tình hình hiện nay, khi các thế lực thù địch ngày càng tăng cường và đẩy mạnh hơn các chiến dịch, các thủ đoạn, các hình thức từ bên ngoài, câu kết và phối hợp với các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ở trong nước để chuyển tải, truyền bá các thông tin sai lệch, bịa đặt, vu khống, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, công khai tấn công vào những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam nói chung, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng, việc chủ động phòng và chống sự xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng trở nên bức thiết.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung, kiên định và bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng, toàn Đảng cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, mỗi cấp ủy đều phải nâng cao nhận thức và xác định rõ việc đấu tranh bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài. Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn làm chuyển hóa chính trị, tư tưởng của các thế lực thù địch.

Hai là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới" gắn với Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Theo đó, đẩy mạnh và kịp thời phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, mơ hồ, dao động về tư tưởng, suy giảm niềm tin về chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời, chủ động đấu tranh để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng thiết thực, hiệu quả.

Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, truyền thông, kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền miệng, các kênh thông tin khác, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sát hợp thực tế để chủ động đấu tranh, phòng, chống và bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh; gắn với nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đa dạng hóa các phương pháp, hình thức đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp với đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Gắn tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố niềm tin vào tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh, tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong hành trình hướng đến tương lai.

Bốn là, chú trọng xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về Hồ Chí Minh học từ đại học đến sau đại học, để đội ngũ cán bộ đó có trình độ chuyên môn chuyên sâu, có năng lực nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn tốt, góp phần bổ sung và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xây dựng các lực lượng nòng cốt, chuyên trách, thường trực, tác chiến nhanh, chính xác, làm xoay chuyển tương quan so sánh lực lượng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận gắn với việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị nói chung, nâng cao tính hấp dẫn trong dạy và học môn tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng trong hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong Đảng và trong xã hội; trở thành nhu cầu tự thân, nền nếp của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân./.          

Ban biên tập

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,

 ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

VỀ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người. Trong di sản vô giá ấy, có một bộ phận quan trọng là tư tưởng của Người về Phụ nữ đã và đang được Đảng và Nhà nước cũng như toàn thể phụ nữ Việt Nam lấy đó làm tấm gương để học tập, rèn luyện phấn đấu. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. Người nhấn mạnh: “Non song gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”; hay “Nhân dân ta anh hùng là nhờ có các bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Từ lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới, Bác thấy rõ vai trò của phụ nữ thế giới nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng, Người rút ra kết luận: “xem trong lịch sử cách mệnh chẳng có lần nào là không có đàn bà tham gia” và khẳng định “An Nam cách mệnh cũng phải có nữ giới tham gia mới thành công”, “phụ nữ chiếm một nửa tổng số Nhân dân ta”, “nếu phụ nữ chưa được giải phóng thì xã hội chưa được giải phóng”, “nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa”.

Tuy Bác Hồ không viết những tác phẩm lớn về vấn đề phụ nữ và vai trò của phụ nữ, nhưng từng nơi, từng lúc trong các tác phẩm của mình, Người đã có 745 lần nhắc đến từ “nữ”, trong đó có 440 lần là “phụ nữ”, 20 lần là “thiếu nữ”, 3 lần là “thanh nữ” và để chỉ “cán bộ phụ nữ”, “vấn đề phụ nữ”, “công tác phụ nữ”... Có 726 lần Người nhắc đến từ “bà” trong các khái niệm “bà cụ”, “cụ bà”, “bà mẹ”, “bà già, trẻ em”, “Bà Trưng”, “Bà Triệu” và bà với tư cách là một nhân vật cụ thể. Có 255 lần Người nhắc đến từ “gái” trong các khái niệm “em gái”, “cháu gái”, “bé gái”, “dân quân gái”, “thanh niên gái”, “y tá gái”... Người cũng có 226 lần nhắc đến từ “mẹ” và 169 lần nhắc đến  từ “vợ”...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường; đánh đông dẹp Bắc làm gương để đời”. Chính vì vậy, nét đặc biệt trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ là Người đặt vấn đề giải phóng phụ nữ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Người chỉ rõ: “Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa”. Người nhấn mạnh: “chúng ta làm cách mạng là để tranh lấy quyền bình đẳng, trai gái đều mang quyền như nhau”. Theo quan điểm của Người, giải phóng phụ nữ trước hết là giải phóng về chính trị bởi vì trong hoàn cảnh nước mất, nhà tan, phụ nữ là người bị đọa đày đau khổ nhất, khi dân tộc được giải phóng “là lúc chị em phải cố gẳng để kịp nam giới, để xứng đáng mình là một phần tử trong nước, có quyền bầu cử và ứng cử”. Bởi thế sau khi Cách mạng Tháng tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xây dựng Hiến pháp và Luật Hôn nhân gia đình. Điều 9 Hiến pháp năm 1946 ghi: “Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện”; Điều 1 Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 xác định: “Nhà nước bảo đảm việc thực hiện đầy đủ chế độ hôn nhân tự do và tiến bộ, một vợ một chồng, nam nữ bình đẳng, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và con cái, nhằm xây dựng những gia đình hạnh phúc, dân chủ và hòa thuận, trong đó mọi người đoàn kết, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau tiến bộ”.

Bên cạnh việc đề cao vai trò của phụ nữ và nhắc nhở phụ nữ cũng phải tự vươn lên để khẳng định vị trí của mình trong xã hội thì Người cũng rất quan tâm đến vấn đề bình đẳng nam nữ, Người kịch liệt phê phán tình trạng chồng đánh vợ và khẳng định đây là một tệ nạn về đạo đức và vi phạm pháp luật: “Đàn ông là người công dân, đàn bà cũng là người công dân, dù là vợ chồng, người công dân này đánh người công dân khác tức là phạm pháp”. Người chỉ dạy: “Đàn ông phải kính trọng phụ nữ. Nhưng Bác nghe nói vẫn có người đánh chửi vợ! Đó là một điều đáng xấu hổ. Như thế thì còn gì là tình nghĩa vợ chồng? Như thế là phạm pháp, là cực kỳ dã man”, và Người yêu cầu “những thói dã man đánh vợ và ép con cần phải chấm dứt. Lợi quyền của phụ nữ cần được thật sự bảo đảm”. Chị em phụ nữ phải “xóa bỏ cái tâm lý tự ti và ỷ lại; phải có ý chí tự cường, tự lập; phải nâng cao lên mãi trình độ chính trị, văn hóa, kỹ thuật”. Người yêu cầu phải tự mình phấn đấu giữ gìn quyền bình đẳng với đàn ông, phải “gắng học tập chính trị, học tập văn hóa, kỹ thuật, nâng cao tinh thần yêu nước và giác ngộ xã hội chủ nghĩa, hăng hái thi đua thực hiện “cần kiệm xây dựng Tổ quốc, cần kiệm xây dựng gia đình”, đoàn kết chặt chẽ, ra sức tham gia sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và giữ gìn hòa bình thế giới”.

Xúc động biết bao khi trong bản Di chúc lịch sử gửi lại cho muôn đời sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh không quên vai trò của người phụ nữ trong chiến đấu, sản xuất và Người đã căn dặn: “Đảng và Chính phủ cần có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo”.

Tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho sự quan tâm đặc biệt, hơn ai hết, toàn thể phụ nữ Việt Nam ngày nay càng phải quyết tâm nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong các phong trào thi đua yêu nước, nguyện không phụ sự tin cậy của Bác và truyền thống phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, đồng thời đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Với đà tiến bộ và phát triển toàn diện hiện nay, nhất định phụ nữ ta sẽ tiếp tục phát huy được truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” để đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời luôn là chỗ dựa tin cậy cho mỗi mái ấm gia đình./.

ThS. Phạm Thị Nhuần

 

GƯƠNG BÍ THƯ CHI BỘ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

 

Anh Lê Đình Thọ là Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Đắc Châu 1 (xã Tân Châu) luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, cùng cấp ủy lãnh đạo chi bộ giữ vững sự đoàn kết, triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của cấp ủy đề ra, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thực hiện nhiệm vụ, Anh có tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của đảng viên và Nhân dân, có tinh thần phục vụ Nhân dân, nói đi đôi với làm, giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, không quan liêu, hách dịch gây nhũng nhiễu Nhân dân.

 Trong thời gian qua, với cương vị là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, Anh đã cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của địa phương và đạt nhiều kết quả cao, như: tham gia thi đấu giải cầu lông, bóng bàn do công đoàn huyện phát động, tham gia văn nghệ chào mừng các sự kiện trọng đại tại địa phương do công đoàn xã phát động... Đặc biệt, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, anh đã lãnh đạo chi bộ triển khai, vận động Nhân dân trong thôn chung tay xây dựng nông thôn mới, tổ chức kêu gọi Nhân dân quyên góp nguồn lực, đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thôn. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng chi bộ, nhằm tạo sự đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo chi bộ. Bản thân Anh đề cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, đúng quy định của Đảng, phục tùng sự phân công điều động của tổ chức, bản thân luôn tiếp thu những ý kiến đóng góp, phê bình và tích cực sữa chữa những hạn chế, khuyết điểm để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, Anh đã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp, ủng hộ nguồn lực, xây dựng tuyến đường bê tông dài 1.250m, rộng 3,2 -  4,5m, dày 15 - 20cm, với số kinh phí trị giá hơn 500 triệu đồng (trong đó Nhân dân đóng góp bằng 300 triệu đồng, còn lại kêu con em xa quê và những người hảo tâm đóng góp).  Xây dựng đường điện chiếu sáng khu vực công cộng trong thôn với trị giá 25 triệu đồng. Tiếp tục chỉnh trang xây dựng khu Nhà văn thôn, như xây dựng khu nhà kho và sân khấu ngoài trời, chỉnh trang khuôn viên, tu sửa bồn hoa cây cảnh với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Làm hệ thống đèn led, tu sửa cống rãnh trong toàn thôn trị giá 200 triệu đồng (năm 2020) từ nguồn kinh phí đóng góp của Nhân dân. Kết quả, thôn Đắc Châu 1 đã hoàn thành 14 tiêu chí về đích nông thôn mới năm 2019. Cùng với việc tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, Anh đã cùng cấp ủy chi bộ lãnh đạo, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; quan tâm công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể như: Treo khẩu hiệu, pano tuyên truyền, phát động cán bộ, đảng viên đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; kẻ vẽ băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, kêu gọi cán bộ và Nhân dân lắp đặt hệ thống camera an ninh; tuyên truyên vận động thanh niên trong độ tuổi sẵn sang, tích cực tham gia nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, hằng năm, thôn luôn có từ một đến hai thanh niên lên đường nhập ngũ, luôn hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân; tuyên truyền Nhân dân luôn nêu cao tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm; trong thôn không có buôn bán, nghiện hút ma túy và tệ nạn xã hội, không xảy ra các vụ việc phức tạp, thường xuyên tuyên truyền Nhân dân chấp hành nghiêm các luật khi tham gia giao thông.

Thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, anh Lê Đình Thọ với cương vị người đứng đầu cấp ủy đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác, đồng thời đã lãnh đạo cấp ủy và gương mẫu thực hiện, xứng đáng với sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn.

Từ những thành tích, kết quả đạt được, năm 2016 và 2017, anh Lê Đình Thọ được Chủ tịch UBND xã Tân Châu và Chủ tịch UBND huyện khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 3 năm liên tục, từ năm 2018 đến năm 2020, anh được Bí thư Đảng ủy xã Tân Châu tặng Giấy khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, anh đã được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh, giai đoạn 2016- 2021./.

                                                       Ban Biên tập

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

THÔN 7 (XÃ THIỆU LÝ)

 XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

 

Thôn 7 xã Thiệu Lý có tổng dân số 576 người với 164 hộ, diện tích tự nhiên là 39,0 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 30,5 ha. Tổng lương thực đạt 463 tấn. Tổng giá trị thu nhập trong năm 2021 đạt 39 tỷ 746 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng/người/năm.

Trong năm 2021, thôn 7 vinh dự được giao nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, như tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, một bộ phận Nhân dân chưa đồng thuận cao, cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư còn khó khăn v.v... Tuy vậy, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Lý, Ban phát triển xây dựng nông thôn mới thôn 7 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, tuyên truyền đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, mọi cán bộ, đảng viên trong chi bộ thôn đều có nhận thức sâu sắc đây là chủ trương lớn của Đảng, là nhiệm vụ quan trọng, do đó Ban phát triển xây dựng nông thôn mới đã xây dựng kế hoạch lựa chọn tiêu chí thực hiện theo ph­ương châm: "Dễ làm tr­ước, khó làm sau", lấy tinh thần đoàn kết tập trung sức mạnh của tất cả hệ thống chính trị và huy động nguồn lực của Nhân dân trong thôn theo hình thức: dân bàn, dân góp, dân  hưởng thụ, trong đó có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Ban phát triển thôn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất, mở đường, bàn giao mặt bằng, đóng góp tiền của, công sức để mở rộng nâng cấp các tuyến đư­ờng giao thông, trang trí đường hoa, mua chậu hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Thôn có hệ thống giao thông, thủy lợi được quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản, đáp ứng được nhu cầu đi lại, tưới tiêu phục vụ sản xuất, tạo cơ sở thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Kết quả, cuối năm 2021, thôn 7 vinh dự được Chủ tịch UBND huyện công nhân là thôn Nông thôn mới kiểu mẫu.

 Để đạt được kết quả, thành tích kể trên, trong thời gian qua, Thôn 7 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo trực tiếp của BCĐ XD NTM xã Thiệu Lý, các ban, ngành của xã và của Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện. Đội ngũ cán bộ cấp ủy, Ban Công tác mặt trận thôn luôn đoàn kết,  thống nhất, nhiệt huyết cao trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nhân dân có truyền thống chăm chỉ, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất và tích cực tham gia công cuộc xây dựng NTM.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thôn 7 rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

- Một là, Phải xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trong đó Ban Công tác mặt trận là nòng cốt.

- Hai là, Tất cả cán bộ phải làm tốt công tác vận động quần chúng, vận động để mỗi người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò của mỗi người dân đối với chương trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Mỗi cán bộ cần xác định tuyên truyền nội dung gì với người dân; cần vận động Nhân dân những việc gì; đối với mỗi nhóm người cần có cách tuyên truyền, vận động riêng.

- Ba là, Cán bộ tuyên truyền cần có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu đi đầu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là gương mẫu, năng nổ, nhiệt huyết trong cuộc sống hàng ngày.

- Bốn là, Duy trì sinh hoạt tổ dân cư theo định kỳ để nắm bắt kịp thời và có giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra./.

                                                             Ban Biên tập

    

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

 

DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA           

TỪ ĐƯỜNG HỌ NGUYỄN NƠI THỜ NGUYỄN MỘNG TUÂN

THÔN PHỦ LÝ NAM, XÃ THIỆN TRUNG

 

Thiệu Trung là vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, vùng đất địa linh nhân kiệt, sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Nơi đây có rất nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu đã được các triều đại phong kiến và Nhân dân lập nên để thờ phụng, tưởng nhớ, tỏ lòng tôn kính đến các bật tiền nhân, các vị anh hùng dân tộc.

Từ đường họ Nguyễn thôn Phủ Lý Nam, xã Thiện Trung nơi tôn thờ nhân vật lịch sử Nguyễn Mộng Tuân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thế kỷ thứ XV, là công trình kiến trúc cổ còn tương đối nguyên vẹn, trang trí hoa văn tương đối cầu kỳ, đặt ở vị trí cao ráo, thoáng mát. Đồ thờ có long ngai, giao ỷ, bài vị, lư hương và các đồ thờ khác theo thước thời Lê rất có giá trị về mặt văn hóa, lịch sử.

Về nhân vật lịch sử: Nguyễn Mộng Tuân tự Văn Nhược, hiệu Cúc Pha, sinh năm 1380 - ?,  quê ở xóm Chằm, làng Viên Khê, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; đỗ Thái học sinh, kỳ thi năm Canh Thìn (1400). Thời nhà Hồ, ông lui về ở ẩn; khi khởi nghĩa Lam Sơn, ông tìm đến yết kiến Lê Lợi và được Lê Lợi tin dùng và trọng dụng. Sau đại thắng quân Minh ngày 15 tháng 4 năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế ban thưởng cho tướng sỹ có công, Nguyễn Mộng Tuân được phong tước Á Hầu giữ chức Khu Mật Đại Sử. Đến thời Lê Thái Tông (1434 - 1442), ông giữ chức Trung thư lệnh và Đô úy. Sang đời Lê Nhân Tông (1442 - 1459), ông giữ chức Tả nạp ngôn, Thượng khinh xa Đô úy, Tri quân dân Bắc đạo; Nguyễn Mộng Tuân cùng với Lê Thụ đi đánh Chiêm Thành, thắng lợi trở về được ban tước Vinh lộc Đại phu.

  Nguyễn Mộng Tuân còn là tác giả của Cúc Pha tập (143 bài thơ) và 41 bài phú trong Quần hiền phú tập (tuyển tập 108 bài phú chữ Hán đời Trần - Hồ - Lê); về văn bia ông soạn một bài trong Thanh Trù - Quan Liệt Chu thị di thư, và Trịnh Khả Bia ký (ở xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), ông là tác giả của làn điệu dân ca Đông Anh. Nguyễn Mộng Tuân tham gia giám khảo các kỳ thi Tiến sĩ khoa Nhâm Tuấn (1442), khi đó là Trung Thư Sảnh, Trung Thư Thị Lang; và kỳ thi năm Mậu Thìn (1448) - Môn hạ sảnh Tả ty, Tả nạp ngôn Tri Bắc đạo quân dân bạ tịch. Nguyễn Mộng Tuân từng tiếp các đoàn sứ bộ của các nước, đặc biệt ông còn được mời vào dạy vua học ở tòa Kinh Diên, được vua trọng ban cho lễ ưu đãi tuổi già.

Nhìn lại cuộc Đời và sự nghiệp của Nguyễn Mộng Tuân, ông là bậc khai quốc công thần có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ vương triều Lê Sơ, cũng như việc đóng góp của ông vào sự lên ngôi của Nho giáo trong triều đại Lê Sơ. Ông vừa là danh nho, vừa là một võ tướng và là nhà chính trị có tầm nhìn xa, trông rộng: “Cây bút bằng năm vạn quân”. Ông từng ngõ ý khuyên với vua rằng chỗ dựa vững chắc nhất chính là dân, (lấy dân làm gốc); bởi vậy ông khắc họa hình ảnh: Quân chu (Vua là thuyền), Dân thủy (Dân là nước) để nhắc bậc quân vương. “Chở lật mới hay cốt ở dân; Thuyền to ắt cậy đến hiền thần”; ông khôn khéo nhắc nhở bạn đồng môn, đồng nghiệp khi biết nhà Lê không còn muốn trọng dụng Nguyễn Trãi nữa “Mang rượu đến ông cùng thưởng thức, Say theo người! Chớ tỉnh riêng ta” trong bài “mừng nhà mới của Thừa chỉ Ức Trai”, tác giả Nguyễn Mộng Tuân. Một trung quân ái quốc, một đại thần trong suốt ba đời vua từ Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông; đây là một trong những trường hợp ít thấy đối với một khai quốc công thần thời Lê Sơ.

Từ đường họ Nguyễn - Nơi thờ Nguyễn Mộng Tuân vốn có từ rất lâu, song do biến thiên của lịch sử Từ đường được dịch chuyển từ làng Chằm, Viên Khê về Phủ Lý Nam, Thiệu Trung để hương khói thờ tự hơn 400 năm nay. Từ đường Họ Nguyễn, được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa tại Quyết định số 78/QĐ-VHTT ngày 08/02/2001 của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thanh hóa, năm 2011 UBND tỉnh cấp đổi công nhận Bằng Di tích Lịch sử - Văn Hóa tại Quyết định số 4136/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 78/QĐ-VHTT.

Từ đường Nguyễn Mông Tuân không chỉ là di tích lịch sử văn hóa mà nó còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống làng xã, của người xưa để lại như truyền thống sinh hoạt dòng họ, tế tự... Vì vậy, nghiên cứu về mặt lịch sử, đây là một di tích cho chúng ta những hiểu biết quan trọng về vùng đất Thiệu Trung - Thiệu Hóa là nơi ghi lại những dấu ấn, trong đó có những sinh hoạt tín ngưỡng của dòng họ. Các hiện vật trong di tích là những tác phẩm nghệ thuật phản ánh tư duy thẩm mỹ của người đương thời, giúp các nhà nghiên cứu có thêm tư liệu để tìm hiểu về truyền thống mỹ thuật, thơ, phú của dân tộc ở một địa phương, đồng thời làm cơ sở phục vụ trong việc tu bổ, tôn tạo di tích sau này.

                                                Trần Ngọc Tùng

Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung

                  Mừng Xuân, mừng ''Tháng thanh niên''

Mừng xuân, vào "tháng thanh niên"
Tuổi xuân tình nguyện mọi miền ra quân,
Phòng dịch làm vụ Đông - Xuân,...
Vượt lên gian khó tinh thần say mê.

 

Thị thành cho tới làng quê
Bừng lên khởi sắc đoàn về xông pha
Vì niềm hạnh phúc mỗi nhà
Tuổi xuân tình nguyện xông pha tháng ngày.

 

"Tháng thanh niên" quyết ra tay
"Đào non lấp bể" dựng xây quê mình
Phát huy truyền thống quang vinh
Lên đường bảo vệ đất lành quê hương.

 

Xuân về ôn lại dặm trường
Ơn Đảng chỉ lối, vạch đường xông pha
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà
Đoàn đồng hành giục giã ta hết mình.

 

Vì dân, vì nước hi sinh
Dân giàu nước mạnh, phồn vinh, vững bền
Mùa xuân giục giã thanh niên
Vươn lên xứng đáng đảng tin, dân mừng.

 

Đại hội Đoàn đã vạch đường
Xây Đoàn vững mạnh, quê hương đẹp giàu
Nguyện luôn xung kích đi đầu
Xây mùa xuân mãi mai sau huy hoàng.

                                         Ban biên tập

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 9 NĂM 2022(28/09/2022 3:21 CH)

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 8 NĂM 2022(31/08/2022 10:48 SA)

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 7 NĂM 2022(01/08/2022 2:27 CH)

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 6 NĂM 2022(28/06/2022 11:11 SA)

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 5.2022(03/06/2022 10:19 SA)

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 4 NĂM 2022(29/04/2022 10:02 SA)