MTTQ xã Thiệu Tiến phát huy vai trò trong “Phong trào vận động Nhân dân đóng góp nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh”

Đăng ngày 12 - 05 - 2022
100%

Những năm qua, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Tiến đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Người dân xã Thiệu Tiến tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông thôn xóm

Để phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia XDNTM, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Tiến đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt như: thông qua họp khu dân cư, họp đoàn thể, loa truyền thanh... với nội dung tuyên truyền ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu nên người dân nắm, hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương XDNTM, đặc biệt là chủ thể tham gia xây dựng và trực tiếp hưởng thụ chính là người dân, từ đó tích cực tham gia hưởng ứng. 

MTTQ đã tuyên tuyền động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong xã chung tay xây dựng nông thôn mới; đồng thời kêu gọi con em xã quê làm ăn sinh sống hướng về quê hương. Bằng sự đóng góp về sức người sức của,năm 2015, Thiệu Tiến đã hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận xã nông thôn mới. Năm 2020, cả 5/5 thôn trong xã đều đạt  NTM. Hiện xã đã và đang xây dựng các tiêu chí để đạt nông thôn mới nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường trực MTTQ huyện Thiệu Hóa Về việc “Phát động phong trào vận động Nhân dân đóng góp nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh” trên địa bàn huyện, MTTQ xã Thiệu Tiến đã phát động phong trào vận động Nhân dân đóng góp nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh trên địa bàn, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu.

Theo đó, bằng nhiều hình thức, MTTQ xã tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn xã, nhằm thống nhất ý chí hành động. Phối hợp với Chính quyền tổ chức khảo sát, đánh giá các tuyến đường xuống cấp, nhỏ hẹp, tình hình đất đai, cây cối, tường rào, vật kiến trúc, nhà ở của các hộ dân, xác định tiêu chuẩn để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường. Từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của đề mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang cảnh quan môi trường theo hướng: “Sáng - xanh - sạch - đẹp - hiện đại, văn minh”.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ xã lấy địa bàn thôn, xóm,  làm chủ thể, cấp ủy chi bộ, Ban công tác trận thôn,  lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức bàn bạc với nhân dân thống nhất nội dung thực hiện. Lấy Nhân dân làm hạt nhân, lấy sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên viên làm nòng cốt với phương châm “ Đảng viên đi trước làng nước theo sau”. Bên  cạnh đó thiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”  linh hoạt sáng tạo gần gũi, sâu sát, kiên trì “đến từng ngõ, gõ từng nhà”; tuyên truyền vận động thuyết phục Nhân dân tham gia đóng góp tiền, của, ngày công, tháo dỡ vật kiến trúc, hiến đất để mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang cảnh quan môi trường; xây dựng bờ rào kiểu mẫu, đường điện kiểu mẫu, vườn hộ kiểu mẫu, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, cống rãnh thoát nước, thay bộ áo mới cho quê hương với phương châm “Sáng - xanh - Sạch - đẹp”. 

Người dân xây dựng tường rào theo khuôn mẫu

Xã chọn thôn Phúc lộc để chỉ đạo xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Ban công tác mặt trận đã cùng với thôn vận động kêu gọi nhân dân đóng góp tiền của, ngày công để nâng cấp hệ thống giao thông, xây mương thoát nước và làm tường rào mới. Nhờ được tuyên truyền,vận động nên hầu hết người dân trong thôn đều hưởng ứng và tự nguyện hiến đất, mở rộng lòng đường, nắn khúc cua, xây mương thoát nước trong khu dân cư. Hiện nay, Ban xây dựng thôn kiểu mẫu và ban công tác mặt trận thôn đang tiếp tục vận động, kêu gọi nhân dân đóng góp kinh phí để chỉnh trang khuôn viên, tường rào nhà văn hóa, xây dựng tường rào kiểu mẫu, nâng cấp hệ thống giao thông, đường điện, vườn hộ kiểu mẫu và từng bước hoàn thiện các tiêu chí thôn kiểu mẫu.

Cùng với đơn vị thôn Phúc lộc 1 là đơn vị thôn Quan Trung 2. Tuy không phải là thôn được chọn làm mẫu nhưng với sự tích của cấp ủy, đặc biệt là sự nhiệt tình năng nổ của Ban công tác mặt trận thôn đã vận động các ngõ xóm và nhân dân đóng góp tiền của, ngày công để chỉnh trang, tu sữa, làm mới tường rào kiểu mẫu. Các ngõ đã tổ chức họp dân, bàn bạc và nhận đực sự đồng thuận cao về việc xây dựng thôn kiểu mẫu. Do đó, các hộ đã tự giác phá bỏ tường rào cũ để xây dựng tường rào theo khuôn mẫu; đóng góp kinh phí lắp đặt đường điện chiếu sáng. Đối với các hộ khó khăn, các hộ già cả, neo đơn và các hộ vắng chủ, ngõ đã ủng hộ tiền của, vật liệu, ngày công để hỗ trợ các hộ này. Ngoài ra ngõ còn đóng góp hàng trăm ngày công để thực hiện chỉnh trang xây dựng tường rào kiểu mẫu, bồn hoa trong ngõ,xóm tạo cảnh quan sạch, đẹp, văn minh.

Hiện nay phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là “phong trào đóng góp nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh” ở xã Thiệu Tiến đã và đang nhận được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân. Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết sẽ giúp cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Tiến xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu đúng theo lộ trình đề ra.

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Hội nghị triển khai đôn đốc thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông và phát triển doanh...(07/06/2023 5:38 CH)

  Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Anh kiểm tra tiến độ xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại xã Thiệu...(07/06/2023 3:53 CH)

  Hiệu quả từ mô hình trường học xanh, sạch đẹp, an toàn(07/06/2023 11:44 SA)

  Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028(07/06/2023 10:08 SA)

  Huyện Thiệu Hóa triển khai kế hoạch vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023(05/06/2023 1:49 SA)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  213 người đã bình chọn
  4 người đang online