Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Những kết quả thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện 6 tháng đầu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Đăng ngày 17 - 06 - 2022
100%

6 tháng đầu năm 2022, công tác triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện diễn ra trong điều kiện người dân trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và do mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu tăng từ 01/01/2022 (tăng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ tăng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng/tháng). Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp của các tổ chức chính trị, phòng, ban và các Đại lý thu; cùng với nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động BHXH huyện Thiệu Hóa, BHXH tự nguyện đang dần trở thành nền tảng quan trọng thực hiện mục tiêu BHXH toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH.

Kết quả, tính đến hết tháng 5/2022, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện đạt 3.408 người, tăng 133 người so với 31/12/2021, tăng 419 người so với cùng kỳ năm trước; đạt 74,74% kế hoạch giao. Kết quả này cao hơn 0,89% so với tỷ lệ bình quân toàn tỉnh; cao hơn 17,54% bình quân chung toàn quốc.

Tuy nhiên, số người tham gia vẫn còn thấp so với số người thuộc diện tham gia, mới đạt 6,81%. Nhất là số người thuộc nhóm hộ gia đình nghèo, cận nghèo mặc dù được ngân sách nhà nước hỗ trợ cao hơn nhưng số người tham gia BHXH tự nguyện chỉ chiếm 1,38% so với tổng số người đang tham gia BHXH tự nguyện.

Để phấn đấu hoàn thành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa; của BHXH tỉnh giao năm 2022 và hoàn thành mục tiêu theo Kế hoạch số 129-KH/HU ngày 21/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hoá về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về cải cách chính sách BHXH. Bảo hiểm xã hội huyện Thiệu Hóa xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

Một là, Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; nghiên cứu, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất, đặc thù của từng nhóm đối tượng, theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã được giao lấy tháng 5, tháng 7 hàng năm là tháng cao điểm thực hiện công tác truyên truyền về BHXH, BHYT; trên cơ sở đó, tổ chức lễ phát động, lễ ra quân, góp phần lan tỏa chính sách BHXH nói cung và BHXH tự nguyện nói riêng đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Hai là, Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022, đặc biệt là các chỉ tiêu, kế hoạch do BHXH tỉnh giao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 129-KH/HU ngày 21/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hoá về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Ba là, Tham mưu UBND huyện Ban hành Kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 135/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN năm 2022; Báo cáo, tham mưu UBND huyện họp đánh giá và kiện toàn lại Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện thực hiện ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT.

Bốn là, Tiếp tục kiện toàn, mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện; kịp thời chấn chỉnh nếu có sai phạm; có giải pháp khuyến khích các đơn vị có cách làm hay trong vận động, phát triển BHXH tự nguyện.

Năm là, Phân tích nhóm tiềm năng chưa tham gia, tập trung vào nhóm có khả năng tài chính như: Hộ kinh doanh cá thể, buôn bán nhỏ tại các chợ, người lao động đang trong độ tuổi lao động. Chú trọng vận động Hội viên của các hội tham gia BHXH tự nguyện cho các thành viên trong gia đình và cho người thân.

Sáu là, Nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính; đảm bảo giải quyết các chế độ cho người tham gia đầy đủ, kịp thời; tiếp tục triển khai cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động (VssID) để người tham gia tra cứu quá trình tham gia BHXH, tra cứu địa chỉ cơ quan BHXH… mang lại lợi ích thiết thực cho người tham gia BHXH tự nguyện./.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Đẩy mạnh công tác sưu tầm, hiến tặng hiện vật, kỷ vật liên quan đến Di tích Lịch sử Cách mạng trụ...(29/09/2022 9:21 SA)

  Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ( 19/8/1945...(15/08/2022 6:52 SA)

  Cách Mạng Tháng 8 và Quốc khách mùng 2 tháng 9 những mốc son lịch sử(08/08/2022 8:51 SA)

  Phong trào khuyến học, khuyến tài ở Thiệu Hóa(19/07/2022 10:16 SA)

  Thông báo học sinh trúng tuyển vào lớp 6, bổ sung vào lớp 7 chất lượng cao năm học 2022-2023(05/07/2022 2:07 CH)

  Những kết quả thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện 6 tháng đầu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối...(17/06/2022 2:08 CH)