Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

KẾT QUẢ KỲ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 ,7 CHẤT LƯỢNG CAO NĂM HỌC 2022-2023

Đăng ngày 29 - 06 - 2022
100%

   
BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA NĂNG LỰC TUYỂN SINH LỚP 6 CHẤT LƯỢNG CAO, NĂM HỌC 2022-2023
                         
TT SBD Họ và tên Ngày sinh HS trường ĐIỂM LỚP 5 Đạt giải giao lưu CLB ĐIỂM THI VÀO LỚP 6 CLC Cộng
Toán Tiếng việt Tiếng Anh TOÁN T. VIỆT T. ANH
1 VH98 Kiều Thái Minh 24/06/2011 TH Thiệu Phú 10 9 10 Nhì Toán, Nhì Anh, ba TV 9.75 8.75 9.20 46.20
2 VH133 Ngô Thị Thanh Tâm 04/07/2011 TH Thiệu Long 10 10 10 Nhất TA,Nhì TV 9.25 9.00 8.80 45.30
3 VH50 Nguyễn Thành Đồng 12/08/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10 Nhất-Toán 10.00 8.00 9.00 45.00
4 VH44 Nguyễn Duy 23/11/2011 TH TT Vạn Hà 9 10 9 Nhì Toán 9.75 7.75 9.00 44.00
5 VH160 Lê Đức Vinh 30/06/2011 TH Thiệu Phú 10 9 10 Ba Toán, TA, KKTV 9.05 8.25 8.20 42.80
6 VH120 Phùng Tấn Phúc 28/01/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10 Nhì Toán + Nhì TA 9.75 6.75 9.40 42.40
7 VH27 La Thị Ngọc Châm 30/01/2011 TH Thiệu Duy 10 10 10 Nhì Toán 9.50 8.75 5.60 42.10
8 VH77 Trương Ngọc Khánh 01/01/2011 TH Thiệu Đô 10 10 10 Nhất TA, KK Toán 8.00 8.25 9.20 41.70
9 VH42 Nguyễn Xuân Dũng 18/03/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10 Nhất-Toán 9.00 6.75 8.60 40.10
10 VH72 Nguyễn Thị Khánh Huyền 06/02/2011 TH Thiệu Nguyên 10 10 10 Ba Toán 10.00 6.75 6.20 39.70
11 VH43 Lê Xuân Khánh Duy 11/04/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9 KK Toán 8.50 7.50 7.60 39.60
12 VH122 Lê Quang Phương 07/09/2011 TH Thiệu Duy 9 9 9 Ba toán 8.75 8.00 6.00 39.50
13 VH135 Lê Đức Tuấn 19/04/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9 Nhì Toán 8.25 7.25 8.00 39.00
14 VH78 Đàm Đình Lâm Khoa 11/06/2011 TH Thiệu Vũ 10 9 10 KK Toán 10.00 6.00 6.40 38.40
15 VH128 Hoàng Như Quỳnh 26/10/2011 TH Thiệu Phú 10 10 10 Giải 3 TV 8.75 6.25 8.40 38.40
16 VH64 Đào Đức Hiếu 18/11/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 10 Nhì Toán, Anh 8.50 6.25 8.80 38.30
17 VH88 Nguyễn Thị Thùy Linh 07/03/2011 TH Thiệu Nguyên 10 10 10 Nhất Toán 9.50 6.75 5.80 38.30
18 VH115 Hà Hoàng Phong 12/05/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10 Nhì toán 8.50 7.00 7.20 38.20
19 VH51 Nguyễn Thành Đồng 19/03/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10 Nhì-Toán, Ba-TA 7.50 7.25 8.60 38.10
20 VH150 Hà Quỳnh Trang 21/02/2011 TH Thiệu Tiến 10 9 10 Ba-Toán, Ba-TA 7.00 7.30 9.00 37.60
21 VH75 Đỗ Giang Khánh 01/07/2011 TH TT Vạn Hà 10 10 10 Nhì-TA 5.75 8.75 8.40 37.40
22 VH39 Hoàng Phú Dũng 30/07/2011 TH Thiệu Duy 10 10 10 Nhì -Toán 8.75 6.75 6.00 37.00
23 VH148 Lê Minh Thư 28/09/2011 TH Thiệu Đô 10 10 10 Ba TV 6.75 8.75 6.00 37.00
24 VH116 Thiều Thuận Phong 01/09/2011 TH Đông Thanh 10 9 10   9.75 5.00 7.40 36.90
25 VH140 Hoàng Thị Phương Thảo 14/11/2011 TH Thiệu Tiến 10 9 9 KK - Tiếng Việt 8.25 7.25 5.80 36.80
26 VH164 Nguyễn Thị Hà Vy 19/02/2011 TH TT Vạn Hà 9 10 10 Nhì-TV 6.75 8.25 6.80 36.80
27 VH02 Trần Hà An 19/04/2011 TH Thiệu Tâm 10 10 10 Ba Anh, KK Toán 6.50 8.00 7.40 36.40
28 VH85 Hoàng Đình Linh 27/01/2011 TH Thiệu Tiến 10 10 10 Nhì-Toán, Ba- TA 7.25 6.50 8.80 36.30
29 VH14 Nguyễn Hoàng Thục Anh 03/05/2011 TH Thiệu Công 10 10 9 Nhì Toán 9.25 6.75 4.20 36.20
30 VH82 Nguyễn Mai Lan 22/02/2011 TH Thiệu Công 9 10 9 Ba TV 6.75 8.75 5.20 36.20
31 VH46 Nguyễn Hoàng Hà Dương 08/09/2011 TH TT Vạn Hà 9 10 10 KK TA 7.50 6.75 7.60 36.10
32 VH102 Đặng Thảo My 04/02/2011 TH Thiệu Chính 9 9 10 Nhất Anh 6.00 7.75 8.40 35.90
33 VH110 Lê Yến Nhi 25/03/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9 KK TV 7.00 8.25 5.40 35.90
34 VH76 Nguyễn Vân Khánh 11/01/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10 Ba TV 6.75 8.00 6.20 35.70
35 VH53 Đào Quang Đức 28/02/2011 TH Thiệu Tiến 10 10 9 KK-Toán 7.75 6.25 7.60 35.60
36 VH59 Phùng Thu Hà 09/09/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 9 KK-TV 7.25 7.75 5.60 35.60
37 VH54 Hoàng Anh Đức 18/09/2011 TH Thiệu Đô 10 9 10 Ba toán,KKTA 7.50 6.75 7.00 35.50
38 VH104 Nguyễn Bảo Ngân 08/05/2011 TH Thiệu Vũ 10 10 10 Ba-Toán, KK-TV 8.75 6.00 6.00 35.50
39 VH58 Lê Phương Giang 19/09/2011 TH Thiệu Giao 10 10 10 Nhì TV + Ba TA 6.75 6.75 7.80 34.80
40 VH117 Nguyễn Thăng Phú 01/06/2011 TH Thiệu Lý 10 9 10 Nhì - toán 7.50 6.00 7.40 34.40
41 VH80 Nguyễn Thanh Lam 08/11/2011 TH Thiệu Phú 10 10 9 Nhì-TV 8.25 6.25 5.00 34.00
42 VH68 Hoàng Mạnh Hùng 11/09/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 10 Nhì Anh 5.00 7.75 8.40 33.90
43 VH01 Đỗ Xuân An 02/10/2011 TH TT Vạn Hà 9 10 10 KK Tiếng Việt 6.00 8.00 5.80 33.80
44 VH12 Ngô Huyền Anh 26/11/2011 TH TT Vạn Hà 10 10 10 Nhất-TV 5.50 8.25 6.00 33.50
45 VH83 Nguyễn Tuệ Lâm 07/01/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10 Giải 3 TV 8.25 5.35 5.80 33.00
46 VH08 Lê Đăng Anh 04/05/2011 TH TT Vạn Hà 10 10 10 Ba TV Cấp tỉnh 5.75 6.50 8.40 32.90
47 VH48 Nguyễn Tiến Đạt 28/08/2011 Th Thiệu Phú 10 10 9 Ba Toán, KKTV 8.75 5.00 5.40 32.90
48 VH92 Nguyễn Nhữ Huy Lộc 25/05/2011 TH Thiệu Nguyên 10 10 9 Ba Toán 8.75 5.50 4.40 32.90
49 VH155 Phùng Bảo Trâm 27/04/2011 TH TT Vạn Hà 10 10 10 Nhất T việt 4.75 8.00 7.40 32.90
50 VH126 Nguyễn Lê Hải Quân 02/11/2011 TH Thiệu Tiến 10 9 10 KK-Tiếng anh 6.00 6.50 7.60 32.60
51 VH91 Nguyễn Công Bảo Long 13/10/2011 TH Thiệu Duy 10 9 9 KK - Toán 8.00 6.15 4.20 32.50
52 VH105 Tống Thị Hà Ngân 12/02/2011 TH Thiệu Hòa 10 9 9 Nhì Toán 6.50 6.25 6.80 32.30
53 VH93 Phùng Đại Lộc 19/06/2011 TH Thiệu Tâm 10 9 9 KK Toán 6.75 6.50 5.60 32.10
54 VH60 Lê Trọng Minh Hải 14/05/2011 TH Thiệu Đô 9 9 9 Ba Toán 7.00 6.50 4.80 31.80
55 VH136 Lê Quang Tùng 05/12/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 9   6.00 6.50 6.60 31.60
56 VH29 Nguyễn Hoàng Minh Châu 05/08/2011 TH Thiệu Đô 10 10 9 KK Toán 6.50 6.25 6.00 31.50
57 VH111 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/03/2011 TH Thiệu Nguyên 10 10 10 Nhất TV 4.50 8.50 5.40 31.40
58 VH149 Nguyễn Anh Thư 03/07/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   6.00 7.25 4.80 31.30
59 VH61 Ngô Hoàng Gia Hải 13/02/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 9   8.00 6.00 3.20 31.20
60 VH143 Lê Đức Thắng 20/01/2011 TH Thiệu Phú 10 9 9 Ba Toán 7.00 5.75 5.60 31.10
61 VH146 Nguyễn Hà Thu 28/04/2010 TH Thiệu Phú 10 9 9 KK- T. Việt 6.25 8.00 2.60 31.10
62 VH144 Lê Quang Thọ 15/04/2011 TH Thiệu Phú 10 9 10 KK Toán 5.00 7.00 6.80 30.80
63 VH47 Lê Sỹ Đạt 14/03/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   6.75 6.40 4.40 30.70
64 VH132 Nguyễn Tiến Tài 09/07/2011 TH Thiệu Đô 10 9 10 KT Toán 7.00 5.55 5.40 30.50
65 VH169 Nguyễn Hoàng Yến 24/01/2011 TH Thiệu Viên 9 10 10   4.00 7.25 8.00 30.50
66 VH04 Vũ Huyền An 05/08/2011 TH Thiệu Viên 10 10 10 Nhì TV 5.00 7.50 5.40 30.40
67 VH15 Nguyễn Tâm Anh 14/04/2011 TH Thiệu Nguyên 9 9 9 Nhì Toán 7.25 5.75 4.40 30.40
68 VH52 Trịnh Thành Đồng 20/10/2011 TH Thiệu Chính 10 9 9 Ba toán,KK TV 6.75 6.25 4.20 30.20
69 VH22 Tô Văn Hoàng Bách 27/09/2011 TH Thiệu Vận 10 9 9 Nhất Toán 8.25 4.50 4.60 30.10
70 VH69 Nguyễn Văn Huy 26/01/2011 TH Thiệu Chính 9 10 9 KK TV,Toán 6.25 6.75 4.00 30.00
71 VH11 Lê Nguyễn Quỳnh Anh 04/08/2011 TH Thiệu Phú 10 10 9 Ba Toán 8.00 4.75 4.40 29.90
72 VH186 Trịnh Hoàng Diễm Quỳnh 07/05/2011 TH Thiệu Long 10 10 9   6.25 6.50 4.20 29.70
73 VH18 Thiều Thị Minh Anh 20/03/2011 TH Thiệu Vận 10 10 10 Nhì Toán 6.50 5.50 5.40 29.40
74 VH49 Lường Văn Hải Đăng 10/11/2011 TH Thiệu Đô 10 9 10 KK Toán 5.60 6.00 6.20 29.40
75 VH67 Đỗ Thế Hùng 01/01/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 10 Giải 3 T.anh 4.00 6.50 8.40 29.40
76 VH127 Lê Thế Quyền 27/06/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9 KK TV 5.75 7.25 3.40 29.40
77 VH168 Lê Thị Thảo Yến 21/10/2011 TH Thiệu Duy 10 10 10 Ba- Tiếng anh 7.00 5.25 4.80 29.30
78 VH17 Nguyễn Thị Mai Anh 15/11/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   5.50 6.90 4.40 29.20
79 VH108 Hoàng Lê Yến Nhi 22/12/2011 TH Thiệu Đô 9 8 9 Ba TV 5.00 6.50 6.20 29.20
80 VH158 Hoàng Thanh Trúc 05/06/2011 TH Thiệu Đô 10 9 10 Ba TA, Nhì TV 3.00 7.75 7.20 28.70
81 VH153 Trần Huyền Trang 11/02/2011 TH Thiệu Phúc 9 10 10 KK TV,Toán 4.50 7.50 4.60 28.60
82 VH94 Quản Đình Lộc 24/04/2011 TH Thiệu Hợp 10 9 9 KK Toán 7.75 4.75 3.40 28.40
83 VH107 Hoàng Lan Nhi 10/06/2011 TH TT Vạn Hà 10 10 10 KK - Tiếng Anh 2.75 7.75 7.40 28.40
84 VH165 Nguyễn Thị Vy 25/06/2011 TH Thiệu Vân 10 10 9 Nhì TV 3.50 8.00 5.40 28.40
85 VH31 Phạm Bảo Châu 05/04/2011 TH Thiệu Đô 10 9 10 KK Toán 7.00 4.65 5.00 28.30
86 VH40 Lê Lương Dũng 03/07/2011 TH Thiệu Duy 10 9 10 Nhì -Tiếng Anh 3.25 7.50 6.80 28.30
87 VH66 Nguyễn Khắc Đức Hoàng 14/11/2011 TH Thiệu Duy 10 9 10 KK- Tiếng anh 4.75 6.25 6.20 28.20
88 VH19 Trần Phương Anh 28/02/2011 TH Thiệu Ngọc 10 10 9   4.50 6.25 6.60 28.10
89 VH95 Tống Thị Hà Mai 24/10/2011 TH Thiệu Tâm 10 10 10 KK Toán, Anh 3.50 6.50 8.00 28.00
90 VH145 Hoàng Thị Lệ Thu 19/09/2011 TH Thiệu Đô 10 9 10 KK T.Việt 3.00 8.50 5.00 28.00
91 VH162 Nguyễn Nguyên Vũ 28/06/2011 TH Thiệu Thành 10 10 9   6.75 5.95 2.60 28.00
92 VH81 Nguyễn Bảo Lan 12/04/2011 TH Thiệu Nguyên 10 10 10 Nhì toán 8.50 4.25 2.40 27.90
93 VH26 Nguyễn Thị Ngọc Bội 15/02/2011 TH Thiệu Tâm 9 10 9 KK Toán 4.50 8.40 2.00 27.80
94 VH123 Nguyễn Ngọc Hà Phương 24/09/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 9 KK-Tiếng việt 4.75 6.75 4.80 27.80
95 VH90 Phùng Việt Linh 14/02/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   5.00 6.25 5.20 27.70
96 VH103 Trần Văn Nam 17/12/2011 TH Thiệu Duy 10 10 9 Giải 3 toán 5.75 6.50 3.20 27.70
97 VH21 Nguyễn Đức Thiên Ân 12/03/2011 TH Thiệu Đô 9 10 10 KK Toán 6.25 5.50 4.00 27.50
98 VH62 Phạm Thanh Hải 15/07/2011 TH TT Vạn Hà 9 10 9   4.50 6.25 6.00 27.50
99 VH87 Lương Gia Linh 13/04/2011 TH TT Vạn Hà 9 10 10   3.00 7.25 6.80 27.30
100 VH74 Lê Tuấn Khanh 31/01/2011 TH Thiệu Duy 10 9 9 Giải 3 Toán 8.25 4.25 2.20 27.20
101 VH121 Hoàng Khánh Phương 02/09/2011 TH Thiệu Đô 9 9 9 Nhì TV 3.75 7.75 4.20 27.20
102 VH97 Hoàng Văn Mạnh 05/07/2011 TH Thiệu Đô 10 9 10   6.75 4.90 3.80 27.10
103 VH99 Phùng Ngọc Minh 25/09/2011 TH Thiệu Tâm 10 10 9   4.00 7.25 4.40 26.90
104 VH157 Nguyễn Quý Trọng 22/11/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10 Nhì-TV 4.00 6.75 5.40 26.90
105 VH129 Hà Văn Sang 31/05/2011 TH Thiệu Tiến 10 10 9   5.00 5.50 5.80 26.80
106 VH152 Nguyễn Thị Mai Trang 18/10/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   6.00 5.00 4.80 26.80
107 VH86 Lê Nguyễn Phương Linh 26/10/2011 TH TT Vạn Hà 9 10 9   4.00 7.00 4.40 26.40
108 VH125 Nguyễn Đình Quân 15/06/2011 TH Thiệu Nguyên 9 9 10   5.25 5.50 4.80 26.30
109 VH151 Hoàng Thị Thùy Trang 24/07/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   4.75 6.50 3.80 26.30
110 VH118 Đặng Đình Phúc 18/02/2011 TH Thiệu Tiến 9 9 9   3.50 6.40 6.40 26.20
111 VH35 Nguyễn Ngọc Diệp 01/10/2011 TH Thiệu Nguyên 9 9 10 KK TAnh 3.35 6.75 6.00 26.20
112 VH70 Lê Thị khánh Huyền 08/12/2011 TH Thiệu Nguyên 9 10 10 KK T.anh 2.75 7.75 5.20 26.20
113 VH161 Lê Hữu Tuấn Vũ 12/12/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 9   4.50 5.00 7.20 26.20
114 VH09 Lê Ngọc Anh 02/06/2011 TH Thiệu Vận 10 9 10 Ba- Tiếng anh 2.50 6.25 8.60 26.10
115 VH71 Lê Thị Thúy Huyền 25/11/2011 TH Thiệu Vận 10 10 9   4.25 5.25 7.00 26.00
116 VH142 Trần Kim Thảo 31/10/2011 TH Thiệu Trung 10 9 9 KK Toán 2.50 7.55 5.80 25.90
117 VH06 Đỗ Thị Phương Anh 01/01/2011 TH Thiệu Nguyên 10 10 9 Nhì TV 3.00 7.75 4.20 25.70
118 VH25 Lê Văn Gia Bảo 01/06/2011 TH Thiệu Đô 10 9 10   4.25 5.75 5.60 25.60
119 VH30 Nguyễn Ngọc Minh Châu 09/04/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10   2.50 7.50 5.20 25.20
120 VH36 Nguyễn Ngọc Diệp 24/11/2011 TH Thiệu Phú 10 10 9 KK Toán, TV 4.50 6.25 3.40 24.90
121 VH16 Nguyễn Thị Mai Anh 21/06/2011 TH Thiệu Nguyên 10 9 10 KK toán 6.00 4.50 3.80 24.80
122 VH05 Vũ Quang An 10/06/2011 TH Thiệu Thành 9 9 9   6.75 4.50 1.80 24.30
123 VH45 Ngô Đức Dương 25/06/2011 TH Thiệu Thành 10 9 9   4.25 5.50 4.60 24.10
124 VH03 Trần Trường An 24/03/2011 TH Thiệu Viên 10 9 10 Ba T.anh 0.75 7.00 8.40 23.90
125 VH156 Nguyễn Trần Bảo Trí 07/09/2011 TH Thiệu Lý 10 9 10 Nhì -T Anh 2.50 6.15 6.60 23.90
126 VH63 Nguyễn Minh Hằng 16/06/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 9   2.50 6.25 6.20 23.70
127 VH134 Hoàng Anh Tuấn 22/08/2011 TH Thiệu Duy 10 9 9   3.75 6.50 3.20 23.70
128 VH79 Trần Minh Khôi 08/04/2011 TH Thiệu Tiến 10 10 9   4.00 3.25 9.00 23.50
129 VH112 Nguyễn Yến Nhi 01/01/2011 TH Thiệu Long 10 10 9 Giải 3 T.Việt 3.50 6.75 3.00 23.50
130 VH188 Lê Khánh Ngọc 01/10/2011 TH Thiệu Viên 10 9 10 KK T. Anh 2.00 6.50 6.40 23.40
131 VH41 Lê Trí Dũng 17/10/2011 TH Thiệu Vũ 10 9 9 KK Toán 5.00 5.00 3.20 23.20
132 VH114 Lê Trần Gia Phát 14/05/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 9   3.25 5.75 5.20 23.20
133 VH138 Trần Văn Thanh Tùng 20/12/2011 TH Thiệu Trung 9 9 9 KK- Tiếng Việt 3.00 7.50 2.20 23.20
134 VH167 Hoàng Thị Hải Yến 13/03/2011 TH Thiệu Đô 10 9 10 KK TV 3.00 7.00 3.20 23.20
135 VH73 Lê Trung Kiên 24/09/2011 TH Thiệu Trung 9 10 9 Nhì - Toán 6.00 4.00 3.00 23.00
136 VH137 Nguyễn Thanh Tùng 22/09/2011 TH Thiệu Viên 10 9 9   4.00 4.75 5.40 22.90
137 VH100 Trịnh Xuân Minh 29/07/2011 TH Thiệu Trung 9 10 9 Ba- Toán 5.50 4.00 3.60 22.60
138 VH34 Lê Bảo Chung 20/04/2011 TH Thiệu Duy 10 9 10 KK Toán 3.25 6.00 3.60 22.10
139 VH55 Tống Trung Đức 23/01/2011 TH Thiệu Long 10 10 9 Giải 3 Toán 3.75 5.00 4.60 22.10
140 VH101 Trịnh Khắc Minh 04/01/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   4.75 4.25 3.80 21.80
141 VH24 Lê Gia Bảo 23/04/2011 TH TT Vạn Hà 10 10 10   3.75 4.90 4.40 21.70
142 VH163 Lê Tường Vy 26/10/2011 TH Thiệu Phú 10 10 9   3.00 5.50 4.60 21.60
143 VH131 Hoàng Huy Sơn 21/09/2011 TH Thiệu Đô 9 8 10   3.75 5.75 2.40 21.40
144 VH139 Lê Văn Thành 11/04/2011 TH Thiệu Vận 10 9 10 KK T Anh 3.00 4.50 6.40 21.40
145 VH33 Lê Thị Thùy Chi 09/09/2011 TH Thiệu Phúc 10 9 9 Ba TV 2.50 5.65 5.00 21.30
146 VH65 Phạm Văn Hòa 31/01/2011 TH Thiệu Trung 10 9 9 KK Toán 3.00 5.25 4.80 21.30
147 VH124 Đỗ Hùng Quân 14/08/2011 TH Thiệu Tiến 10 9 9   4.00 4.25 4.60 21.10
148 VH119 Nguyễn Duy Phúc 22/10/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   3.50 5.25 3.40 20.90
149 VH10 Lê Ngọc Nam Anh 07/10/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   3.00 3.75 7.20 20.70
150 VH07 Lê  Quỳnh Anh 27/09/2011 TH Thiệu Thành 9 9 9   2.00 6.50 3.40 20.40
151 VH170 Nguyễn Hữu Nguyên 16/2/2011 TH Thiệu Tân 10 9 9   2.00 6.00 4.40 20.40
152 VH154 Lê Hoàng Bảo Trâm 06/04/2011 TH Thiệu Duy 10 9 10   1.75 7.00 2.80 20.30
153 VH189 Trịnh Mai Anh 22/08/2011 TH Thiệu Hòa         1.75 7.00 2.80 20.30
154 VH109 Lê Thị Yến Nhi 03/04/2011 TH Thiệu Vân 10 10 9 KK TV 1.25 6.50 3.80 19.30
155 VH141 Nguyễn Phương Thảo 24/01/2011 TH Thiệu Đô 9 9 9   1.00 6.50 4.20 19.20
156 VH183 Vũ Thị Thanh Trúc 20/5/2011 TH Thiệu Trung 10 10 10   0.75 6.75 4.20 19.20
157 VH184 Nguyễn Nam Khánh 22/9/2011 TH Thiệu Trung 9 9 9   1.00 7.50 2.20 19.20
158 VH13 Nguyễn Đình Hoàng Anh 17/01/2011 TH Thiệu Nguyên 10 9 9 KK- Toán 4.25 2.50 5.60 19.10
159 VH20 Trương Thị Vân Anh 21/11/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 9   4.00 3.25 4.00 18.50
160 VH159 Trịnh Xuân Trường 01/03/2011 TH Thiệu Thành 10 9 9   4.25 3.50 3.00 18.50
161 VH147 Nguyễn Thị Phương Thúy 29/12/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   2.50 5.00 3.20 18.20
162 VH106 Lê Tuyết Ngọc 09/07/2011 TH Thiệu Trung 10 10 9   2.75 4.50 3.40 17.90
163 VH32 Dương Thị Quỳnh Chi 08/11/2011 TH Thiệu Long 10 10 9   0.75 6.00 4.20 17.70
164 VH38 Đào Đức Dũng 12/02/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 9   1.00 5.75 4.20 17.70
165 VH89 Nguyễn Thị Thùy Linh 12/07/2011 TH Thiệu Trung 9 9 10 Ba UPU 0.75 4.50 7.20 17.70
166 VH23 Hoàng Ngọc Bảo 11/10/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   2.25 3.75 5.40 17.40
167 VH113 Tống Tâm Như 26/12/2011 TH Thiệu Nguyên 10 10 10 KK T.anh 1.50 4.25 5.80 17.30
168 VH56 Trịnh Minh Đức 20/01/2011 TH Thiệu Thành 9 10 9   1.50 5.00 1.80 14.80
169 VH166 Tống Như Ý 09/09/2011 TH Thiệu Chính 9 9 9   0.50 5.50 2.60 14.60
170 VH130 Đào Vương Sơn 05/07/2011 Kon tum 9 9 10   0.50 3.25 6.00 13.50
171 VH84 Đỗ Hoàng Linh 28/03/2011 TH Thiệu Chính 9 9 9   1.00 3.25 3.60 12.10
172 VH28 Ngô Lê Ngọc Châu 17/12/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10 KK-TA       0.00
173 VH37 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 18/05/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9         0.00
174 VH57 Vũ Thanh Đức 20/05/2011 TH Thiệu Duy 10 10 10 Ba - Tiếng Việt       0.00
175 VH96 Trịnh Thị Mai 22/08/2011 TH Thiệu Hòa 10 9 9 KKT.Việt       0.00
            PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM
                         

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trên mảnh đất Thiệu Hóa(15/08/2022 9:55 SA)

  Thiệu Hoá tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự năm 2022.(12/08/2022 1:52 CH)

  Thôn Giao Đông - xã Thiệu Giao tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022(11/08/2022 9:41 SA)

  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lương Thị Hoa dự sinh hoạt thường kỳ cùng đảng viên chi bộ thôn...(10/08/2022 7:29 CH)

  Hội nạn nhân chất độc da cam trao quà cho nạn nhân da cam(10/08/2022 12:35 CH)

  Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Biện kiểm tra công tác phát triển làng...(10/08/2022 6:30 SA)