Đảng bộ xã Thiệu Phú sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày 24 - 05 - 2023
100%

Sáng ngày 23-5, Đảng bộ xã Thiệu Phú đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Trọng Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoàng Trọng Cường dự hội nghị

Gần 3 năm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI đề ra trong điều kiện có những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, song với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân, xã Thiệu Phú đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, có 18/25 chỉ tiêu đề ra ở đầu nhiệm kỳ đạt kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2022 đạt 17%, vượt 2% so với Nghị quyết đề ra. Tỷ trọng các ngành chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng. Năm 2022, nông nghiệp 22%, công nghiệp, xây dựng 35%, dịch vụ thương mại 43%, vượt kế hoạch đề ra. Sản lượng lương thực đạt 3.500 tấn. thu nhập trên 1 ha canh tác đạt 138 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58,62 triệu đồng/năm. Các ngành nghề công nghiệp và dịch vụ thương mại có bước tăng trưởng khá, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân; thành lập mới 12 doanh nghiệp. Thu ngân sách hằng năm đạt 13,3% so với kế hoạch huyện giao.

Chủ tịch UBND xã Thiệu Phú Nguyễn Ngọc Linh phát biểu tại hội nghị

Công tác xây dựng Nông thôn mới được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kế hoạch đề ra. 100% thôn đạt NTM. Năm 2022 có 3/6 thôn đạt NTM kiểu mẫu, xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 100% đường giao thông được cứng hoá đảm, 89%% nhà ở đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Văn hoá, xã hội có chuyển biến chất lượng.Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá đạt 97,8%. Giáo dục, đào tạo được quan tâm, cả 3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95,29%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,47%, hộ cận nghèo còn 1,7%, vượt kế hoạch đề ra. Công tác vệ sinh môi trường được có chuyển biến. 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Quốc phòng, an ninh cơ bản đảm bảo. 6/6 thôn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Các tổ an ninh trật tự, tổ an ninh xã hội thôn hoạt động có hiệu quả. Lắp đặt 69 mắt camera an ninh.

Cũng trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện 2 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá đó là: nâng cao chất lượng văn hoá NTM, hướng tới xây dựng đô thị văn minh và chương trình tích tụ, tập trung đất đai để sản suất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Kết quả đã tích tụ được 25 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cá lúa, trồng cây ăn quả; 50 ha vùng liên kế sẩn xuất lúa thương phẩm chất lượng cao. Trong thực hiện 4 khâu đột phá, đã xây dựng, chỉnh trang được 31,2km đường giao thông, 7,35km rãnh thoát nước trong khu dân cư; đầu tư nâng cấp một số tuyến đường; phát động phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng được 3.150m tường rào mẫu, 151 mô hình nhà sạch, vườn đẹp; vận động nhân dân hiến 1.786m2 đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Gần 3 năm qua, các thôn đã huy động nguồn lực xây dựng NTM được gần 4,7 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được coi trọng. Đảng bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cấp uỷ và UBKT các cấp đã tổ chức được 6 cuộc kiểm tra, giám sát tại các đơn vị và đảng viên. Hoạt động của HĐND xã đổi mới. thực hiện có hiệu quả hoạt động động giám sát và tổ chức các kỳ họp HĐND, ban hành được 62 Nghị quyết để cụ thể hoá các chủ trương của Đảng bộ.

UBND thực hiện tốt trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Quy chế dân chủ được phát huy; giải quyết các khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị cũng thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ phấn đấu hoàn thành 7 chỉ tiêu đó là tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 150 ha; nâng tổng số đàn gia súc, gia cầm; thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng/năm; thành lập 20 doanh nghiệp; phấn đấu 50% hộ dân được sử dụng nước sạch; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xứ lý đạt 50%.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoàng Trọng Cường biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Thiệu Phú trong nửa nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục như: tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững, số cơ sở sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động sản xuất tại địa phương để tạo ra thu nhập chưa nhiều; nông nghiệp có điều kiện phát triển nhưng chưa phát triển; diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao còn ít; vệ sinh môi trường còn hạn chế; quản lý nhà nước về nguồn thu chưa tốt; chỉ tiêu giao quân còn thấp; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi chưa nghiêm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoàng Trọng Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng uỷ cần rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, tổng hợp ý kiến chỉ đạo của Huyện và góp ý từ cơ sở BCH đề ra các giải pháp để hoàn thành Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã đã đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện cần bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị, Đảng uỷ cần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong đảng; kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tiếp tục thực hiện tích tụ, tập trung đất đai; phối hợp tổ chức giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án.

Cá nhân được nhận giấy khen của Ban Thường vụ huyện uỷ

Tiếp tục giữ vững các tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu đã đạt, nâng cao các tiêu chí theo hướng đô thị văn minh, chuẩn bị các điều kiện để sáp nhập vào thị trấn Thiệu Hoá. Đồng chí mong rằng, Đảng bộ xã Thiệu Phú giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Huyện Thiệu Hóa triển khai kế hoạch vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023(05/06/2023 1:49 SA)

  Lê Minh Đức, thủ khoa đầu vào tiếng Anh Trường THPT Chuyên Lam Sơn(04/06/2023 9:44 SA)

  MỘT CÁN BỘ THÔN LUÔN TÂN TỤY VỚI CÔNG VIỆC, GƯƠNG SÁNG TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC.(04/06/2023 5:29 SA)

  Tổng kết các hoạt động nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu(02/06/2023 5:07 CH)

  Hội nghị trực tuyến giao ban toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công(02/06/2023 12:21 SA)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  213 người đã bình chọn
  91 người đang online