UBND huyện góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày 25 - 05 - 2023
100%

Chiều ngày 24-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện đã tổ chức hội nghị thảo luận góp ý vào dự thảo Báo cáo đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Trọng Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Nguyễn Ngọc Hiểu, Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan có liên quan.

Các thành phần dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Dự thảo báo cáo đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu: Trong 3 năm qua mặc dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân, huyện Thiệu Hoá đã đạt được những kết quả khá toàn diện, với 11 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết, trong đó nổi bật là: Quy mô, giá trị nền kinh tế tăng trưởng khá; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; thu ngân sách đạt nhiều kết quả khá; Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, từng bước tích tụ tập trung, sản xuất quy mô lớn, có hiệu quả; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đẩy mạnh đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông kết nối; Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh có nhiều bứt phá, đặc biệt là phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia; Các hoạt động văn hóa - xã hội chào mừng các sự kiện lớn được tổ chức thành công; các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các thành phần dự hội nghị

Dự thảo báo cáo cũng đã đánh giá những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; kết quả thực hiện 02 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX gắn với 02 khâu đột phá, đó là: Chương trình phát triển nông nghiệp sạch, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuối giá trị, có giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chương trình phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị gắn với 2 khâu đột phá. Nêu hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong thời gian còn lại để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê Nguyễn Thị Thoa phát biểu góp ý dự thảo báo cáo

Trên cơ sở nội dung dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến, tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện về tốc độ tăng giá trị sản xuất, đầu tư công; thu ngân sách. Trong phần đánh giá kết quả công tác xây dựng NTM các đại biểu đề nghị cần điều chỉnh một số số liệu về nước sạch, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, sản phẩm OCOP.

 Trong công tác tài nguyên, môi trường cần đánh giá cụ thể hơn về công tác quản lý tài nguyên, môi trường; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết tồn đọng đất đai, hạn chế tình trạng khai thác cát trái phép.

Trưởng Công an huyện Lê Viết Thuận góp ý vào dự thảo báo cáo

Phần đánh giá công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch, chỉnh trang đô thị cần bổ sung một số các dự án, quy hoạch khu đô thị, chỉ tiêu đô thị hoá. làm rõ hơn kết quả đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển cụm công nghiệp…

Lĩnh vực văn hoá, xã hội cần bổ sung thông tin các hoạt động đăng cai các giải thể thao cấp tỉnh, để góp phần quảng bá hình ảnh của huyện; đề án phát triển du lịch, chuyển đổi số; đánh giá chất lượng công tác giáo dục, đào tạo; các chỉ tiêu về tỷ lệ lao động qua đào tạo, hộ nghèo điều chỉnh hợp lý; bổ sung phần đánh giá công tác thanh tra, tư pháp.

Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo Nguyễn Lạnh Đông góp ý vào dự thảo

Lĩnh vực Quốc phòng an ninh bổ sung kết quả huấn luyện, nội dung cụ thể hơn về hội thao, hội thi, diễn tập, tổ chức diễn tập PCTT, TKCN của huyện, … đánh giá hạn chế tồn tại trong công tác tuyển quân, nêu cụ thể ở một số địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Trọng Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị cần điều chỉnh lại bố cục, văn phong trong báo cáo; số liệu thống kê cần có sự so sánh; điều chỉnh lại một số số liệu như Asphal đường, giải phóng mặt bằng, các dự án được triển khai trên địa bàn, bổ sung thêm số liệu các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo; một số công trình trong lĩnh vực văn hoá như khánh thành đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu, khánh thành trụ sở làm việc tỉnh uỷ Thanh Hoá tại xã Thiệu Viên, dự án xây dựng mộ vua Lê Ý Tông… đánh giá Đề án 06 của Chính phủ, sáp nhập các đơn vị hành chính; bổ sung thêm các giải pháp để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra.

Phó Chỉ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Hiểu phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị  Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Anh ghi nhận Văn phòng HĐND & UBND đã xây dựng dự thảo báo cáo theo yêu cầu, nội dung cơ bản đã đánh giá được những kết quả nổi bật, những điểm nhấn trong nửa nhiệm kỳ qua; đề ra được các giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Tuy nhiên, dự thảo báo cáo chưa bám sát Nghị quyết của Huyện uỷ, chưa có tính khái quát, một số số liệu tổng hợp chưa thực sự thuyết phục, chưa có biện dẫn, so sánh với đầu nhiệm kỳ…

 Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Anh kết luận hội nghị

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Việc xây dựng dự thảo Báo cáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện là một trong những nội dung hết sức quan trọng. Đây là cơ sở để Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

 Đề nghị Văn phòng phối hợp với các phòng liên quan để hoàn chỉnh báo cáo theo ý kiến góp ý của các Phó Chủ tịch và các đại biểu tại hội nghị, cần bám sát theo Nghị quyết 01 của Ban Thường vụ Huyện uỷ; phối hợp với Chi cục Thống kê để thống nhất số liệu. Bổ sung đánh giá 10 nhóm nhiệm vụ, 2 chương trình trọng tâm và các khâu đột phá. Bài học kinh nghiệm cần bổ sung một số nội dung, các giải pháp phải cụ thể; báo cáo cần bảo đảm các số liệu phải chính xác, khách quan, khoa học, hoàn thành sớm để báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Huyện Thiệu Hóa triển khai kế hoạch vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023(05/06/2023 1:49 SA)

  Lê Minh Đức, thủ khoa đầu vào tiếng Anh Trường THPT Chuyên Lam Sơn(04/06/2023 9:44 SA)

  MỘT CÁN BỘ THÔN LUÔN TÂN TỤY VỚI CÔNG VIỆC, GƯƠNG SÁNG TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC.(04/06/2023 5:29 SA)

  Tổng kết các hoạt động nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu(02/06/2023 5:07 CH)

  Hội nghị trực tuyến giao ban toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công(02/06/2023 12:21 SA)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  213 người đã bình chọn
  110 người đang online