Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 01 - 08 - 2023
100%

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm...(01/08/2023 3:34 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  255 người đã bình chọn
  °
  5562 người đang online