Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa”

Đăng ngày 01 - 04 - 2024
100%

Ngày 06/3/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 760/KH-MTTQ-BTT về việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa".

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet

“Tìm hiểu lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 và Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa”

------------ 

Thực hiện Kế hoạch số 771/KH-MTTW-BTT, ngày 25/7/2023 của Ban Thường trực  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Quyết định số 587-QĐ/MTTQ-BTT, ngày 06/3/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa” (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức Cuộc thi), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi, như sau:

 ​I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm tuyên truyền, ôn lại truyền thống vẻ vang của lịch sử MTTQ Việt Nam và Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thông qua cuộc thi làm nổi bật những thành tựu mà MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 94 năm qua. Từ đó, tiếp tục khơi dậy niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, quyết tâm phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu.

- Cuộc thi cần được tuyên truyền, triển khai, phổ biến sâu rộng ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp, tạo sự đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận trong xã hội; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

II. ĐỐI TƯỢNG,  HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Đối tượng: Là người Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh; người tỉnh ngoài, người nước ngoài quan tâm và tham gia Cuộc thi (trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi).

2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm hằng tuần trên mạng Internet (Có thể lệ Cuộc thi kèm theo).

3. Thời gian thi

- Cuộc thi được diễn ra trong 8 tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 01/4/2024 và kết thúc vào ngày 26/5/2024.

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ 00 phút ngày thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 09 giờ 00 phút ngày thứ hai tuần kế tiếp.

4. Cơ cấu, giá trị giải thưởng

4.1. Giải tập thể: Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ vào số lượng người tham gia Cuộc thi các tuần nhiều nhất, số người trả lời đúng các câu hỏi trong các tuần nhiều nhất và có nhiều người hoàn thành đúng phần thi trong thời gian ngắn nhất của địa phương, đơn vị để tặng Giấy chứng nhận và phần thưởng cho tập thể.

4.2. Giải cá nhân: Mỗi tuần có 04 giải thưởng, bao gồm:

- 01 Giải Nhất: trị giá 3.000.000 đồng.

- 02 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

- 03 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng .

- 05 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

5. Công bố kết quả và trao thưởng

- Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố ngay sau khi có kết quả thi tuần (chậm nhất là 12 giờ ngày thứ hai hằng tuần) trên trang website dành riêng cho Cuộc thi và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hằng tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức trao giải thưởng cho những người đoạt giải trong các Cuộc thi trắc nghiệm tuần. Người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Ban Tổ chức Cuộc thi chuyển tiền thưởng qua tài khoản.

- Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành Tổng kết, trao Giấy chứng nhận và giải thưởng cho các tập thể; trao Giấy chứng nhận cho người đoạt giải Nhất Cuộc thi các tuần.

6. Tài liệu phục vụ Cuộc thi

Người dự thi có thể tra cứu và tham khảo các tài liệu chính, như sau:

1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1930 - 1954, Nxb Thanh Hóa, 2010.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1954 - 1975, Nxb Thanh Hóa, 2010.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1975 - 2005, Nxb Thanh Hóa, 2009.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Biên niên những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 2005 - 2015, Nxb Thanh Hóa, 2015.

6. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Biên niên những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 2015 - 2020, Nxb Thanh Hóa năm 2020.

7. Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (19 kỳ đại hội).

       8. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

       9. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa 1930-2018, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018

       10. Sơ lược Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật MTTQ Việt Nam; Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX.

        7. Kinh phí: Từ nguồn kinh phí cấp cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2024.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giao:

1.1.Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ tỉnh tham mưu

- Thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Xây dựng và ban hành kế hoạch, thể lệ, bộ đề thi trắc nghiệm và đáp án của Cuộc thi.

- Phối hợp với Viễn thông Thanh Hóa, xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến, quản trị hệ điều hành trong suốt thời gian diễn ra Cuộc thi. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị gắn địa chỉ Cuộc thi lên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa; các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành các văn bản phối hợp các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các cơ quan báo, đài trong tỉnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Cuộc thi.

- Ban Tuyên giáo Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với các Ban chuyên môn để tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi.

1.2. Ban Văn phòng - Tổ chức:  Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Cuộc thi và tổ chức chi trả giải thưởng hằng tuần; phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc thi.

2. Các tổ chức thành viên, ban, sở, ngành cấp tỉnh

- Tổ chức phát động Cuộc thi cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tìm hiểu, tham gia Cuộc thi.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hưởng ứng Cuộc thi trong khối, ngành và báo cáo kết quả hưởng ứng dự thi trong hệ thống của mình về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) ngay sau khi kết thúc Cuộc thi.

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị, thành phố

- Báo cáo Thường trực cấp ủy, phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp ủy cùng cấp phát động, triển khai sâu rộng Cuộc thi trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở địa phương, đơn vị mình và đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

- Phối hợp thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị, thành phố; Đài Truyền thanh cơ sở; Trang/Cổng thông tin điện tử, website nội bộ, các trang mạng xã hội của địa phương, đơn vị.

- Căn cứ vào kết quả công bố của Ban Tổ chức Cuộc thi, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân triển khai, hưởng ứng tham gia tích cực Cuộc thi; đồng thời, phê bình, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị triển khai chưa tốt về Cuộc thi.

- Phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hưởng ứng Cuộc thi ở địa phương, đơn vị và báo cáo kết quả hưởng ứng dự thi của địa phương, đơn vị về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ tỉnh) ngay sau khi kết thúc Cuộc thi.

4. Viễn Thông Thanh Hóa

- Chủ trì xây dựng phần mềm ứng dụng website, ứng dụng di động và xây dựng 01 website dành riêng cho cuộc thi; thiết kế banner quảng bá cuộc thi và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Cuộc thi.

- Tổ chức tổng hợp kết quả thi hằng tuần; thống kê số lượt người tham gia Cuộc thi của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, người nước ngoài, người ngoài tỉnh tham gia Cuộc thi; người hoàn thành đúng phần thi trong thời gian trả lời ngắn nhất và số người trả lời đúng hằng tuần, báo cáo kết quả về Cơ quan Thường trực Cuộc thi, trước 11 giờ ngày thứ hai hằng tuần.

Trong quá trình tổ chức Cuộc thi nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ tỉnh).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Lê Hồng Phong, Uỷ viên Ban Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá, điện thoại: 0979.191.288. Emai:lehongphongmtth@gmail.com để được giải đáp./.

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Ban Chỉ đạo 35 huyện sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các...(16/04/2024 10:11 CH)

  Nông thôn mới nâng cao trên quê hương Thiệu Giao(16/04/2024 3:39 CH)

  Hội nghị thống nhất Phương án cưỡng chế thu hồi đất(15/04/2024 11:34 CH)

  Huyện Thiệu Hoá tham gia hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ...(15/04/2024 10:02 CH)

  Hội đồng hương Thiệu Hoá tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận gặp mặt đầu năm 2024(15/04/2024 12:13 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  289 người đã bình chọn
  °
  236 người đang online