Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số: 548/BCĐ
Ngày ban hành 28/06/2013
Trích yếu Tăng cường các điều kiện và bổ sung hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ em 5tuổi
Cơ quan ban hành UBND huyện Thiệu Hóa
Lĩnh vực công văn
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống