Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 556/UBND-NV
Ngày ban hành 01/07/2013
Trích yếu Nhắc nhở nạp kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để nông dân cấy giống lúa BC15 vụ chiêm 2013
Cơ quan ban hành UBND huyện Thiệu Hóa
Lĩnh vực công văn
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống