Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu CĐ khẩn số:05
Ngày ban hành 31/07/2015
Trích yếu Công điện số 05
Cơ quan ban hành UBND huyện Thiệu Hóa
Lĩnh vực Công điện
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống