Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số: 435/BC-UBND
Ngày ban hành 25/09/2015
Trích yếu Sơ kết 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015
Cơ quan ban hành UBND huyện Thiệu Hóa
Lĩnh vực báo cáo
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống