Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3423/UBND-TCKH
Ngày ban hành 25/11/2021
Trích yếu V/v đôn đốc thực hiện thủ tục quyết toán phí bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng các dự án đầu tư có sử dụng đất; ghi thu ghi chi chi phí bồi thường GPMB, hạ tầng năm 2021
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm hu-ghi-chi_cuonghtthieuhoa-24-11-2021_16h47p44(25.11.2021_08h08p25)_signed.pdf