Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3425/UBND-KTHT
Ngày ban hành 25/11/2021
Trích yếu Nộp chi phí thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Thiệu Hóa đến năm 2045.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm an-QHV-Thieu-hoa.pdf
h-phi-tham-dinh_tungtdthieuhoa-24-11-2021_15h18p29(25.11.2021_08h17p19)_signed.pdf