Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3427/UBND-KTHT
Ngày ban hành 25/11/2021
Trích yếu V/v tham gia xác minh đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Nha-o-XH.xlsx
minh-KH-mua-nha-o-XH(25.11.2021_08h20p17)_signed.pdf