Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3430/UBND-NN
Ngày ban hành 25/11/2021
Trích yếu V/v đảm bảo an toàn công trình, lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch Covid-19 đối với các hạng mục công trình thuộc Dự án: Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 021_08h44p59)_signed.pdf