Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 4832/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/11/2021
Trích yếu Về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp cho Bà: Nguyễn Thị Liên – người bị hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở từ tài khoản tạm giữ của Hội đồng đấu giá đất năm 2021
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
ba-lien(25.11.2021_08h06p18)_signed.pdf