Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 134/UBND-GD
Ngày ban hành 14/01/2022
Trích yếu V/v xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022-2023
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm ong-van-Huong-dan-xay-dung-ke-hoach-PTSNGD-2022-2023(14.01.2022_08h07p42)_signed-734.pdf
en-gui-THPT-GDNN-GDTX.xls
T-GDTX-Huong-dan-nap-ke-hoach-PTGD-nam-2021-2022(14.01.2022_15h06p41)_signed.pdf