Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 130/UBND-NN
Ngày ban hành 14/01/2022
Trích yếu V/v đăng ký HTX tham gia xây dựng mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững trong năm 2022.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm PL1-004.xlsx
-(1).pdf
.pdf
ng-mo-hinh_0001-(1).pdf
an_0001.pdf
ky-mo-hinh-lien-ket-HTX-2022_phucnvthieuhoa-13-01-2022_23h55p00(14.01.2022_09h42p41)_signed.pdf