Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1170/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2022
Trích yếu Về việc Kiện toàn Văn phòng Điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Thiệu Hóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 1170_QĐ-UBND