Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1171/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2022
Trích yếu Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Tiểu dự án 1, đoạn từ Km6+141.8-Km7+250 (xã Thiệu Quang) thuộc dự án Đường Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hoá đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 1171_QĐ-UBND
1171_QĐ-UBND-01
1171_QĐ-UBND-02