Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2451/UBND-TCKH
Ngày ban hành 21/06/2022
Trích yếu V/v phối hợp cung cấp thông tin phục vụ báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn 7430/UBND-KSTTHCNC ngày 27/5/2022 về chấn chỉnh công tác quản lý, bảo quản, lưu trữ, tra cứu, khai thác hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 2451_UBND-TCKH
1
2