Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2449/UBND-TNMT
Ngày ban hành 21/06/2022
Trích yếu V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều “Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 2449_UBND-TNMT