Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 280/BC-UBND
Ngày ban hành 11/08/2022
Trích yếu Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 113/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh và đề xuất mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm 280_BC-UBND.pdf