Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 195/KH-UBND
Ngày ban hành 20/09/2022
Trích yếu Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý trung tâm học tập cộng đồng và xây dựng xã hội học tập cho đội ngũ cán bộ cốt cán
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 195_KH-UBND.pdf
df