Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 197/KH-UBND
Ngày ban hành 20/09/2022
Trích yếu Kế hoạch thực hiện chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 197_KH-UBND.pdf
df