Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3344/UBND-VP
Ngày ban hành 20/09/2022
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm
pdf