Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3345/UBND-VHTT
Ngày ban hành 20/09/2022
Trích yếu cung cấp số liệu hộ kinh doanh điểm phát hành xuất bản phẩm
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm ocx
1.pdf