Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 206/KH-UBND
Ngày ban hành 29/09/2022
Trích yếu Tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 206_KH-UBND.pdf
df