Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3472/UBND-TCKH
Ngày ban hành 29/09/2022
Trích yếu Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm df