Huyện Thiệu Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.

Sáng ngày 29/7/2021, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1/7/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.

toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu dự họi nghị tại điểm cầu Huyện ủy

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; Trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các xã, thị trấn.

đ/c Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyên ủy thông qua quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19; ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

đ/c Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19, UBND huyện Thiệu Hóa đã xây dựng kế hoạch thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. Theo đó, người sử dụng lao động khi có đủ các điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ các chính sách bao gồm: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Hỗ trợ người lao động ngừng việc. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid -19, cách ly y tế. Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật. Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch. Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm dừng kinh doanh để phòng chống dịch theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương, ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác.

đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu sau hội nghị này, các xã, thị trấn phải khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Phó ban, trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các phòng ban, các cơ quan liên quan phối hợp với các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, thống kê lập danh sách đối tượng được hưởng, các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch covid - 19 để hỗ trợ theo quy định với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để chính sách kịp thời đến với người lao động và người sử dụng lao động, đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, đúng đối tượng, tuyệt đối không để sai xót, trục lợi; đồng thời quan tâm làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện. Đơn vị, địa phương nào để ra sai xót thì Ban thường vụ, Ban Chấp hành, cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đó phải chịu trách nhiệm trước BTV huyện ủy. Phòng LĐTB&XH công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin. Ban tuyên giáo có định hướng tuyên truyền. MTTQ, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, người lao động, sử dụng lao động về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Trung tâm VHTT tuyên truyền dưới nhiều hình thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên cổng thông tin điện tử của huyện công khai, minh bạch các chính sách hỗ trrojw của Nhà nước theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.  

Thanh Mai