Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Thiệu Trung

Sáng ngày 25/11/2021, tại xã Thiệu Trung, tổ đại biểu HĐND huyện gồm các ông bà: Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Nguyễn Đức Hiểu, Phó Trưởng Ban Kinh tế-Văn hoá, xã hội HĐND huyện, Huỳnh Thanh, Chánh Văn phòng HĐND &UBND huyện, Nguyễn Thị Minh, Bí thư Đảng uỷ xã Thiệu Vận đã tiếp xúc với của tri các xã Thiệu Trung, Thiệu Vận và Thiệu Lý.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Thiệu Trung

Đại biểu HĐND huyện tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri dự hội nghị tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, ông Huỳnh Thanh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp lần thứ 5, HĐND huyện khoá XIV; bà Nguyễn Thị Minh báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Ông Nguyễn Đức Hiểu báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XIV.

Bà Nguyễn Thị Minh, Bí thư Đảng uỷ xã Thiệu Vận báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021

Trong không khí dân chủ, cởi mở cử tri 3 xã đánh giá cao sự đổi mới, tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đoàn kết, đưa ra những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phòng chống có hiệu quả với dịch bệnh Covid-19; hài lòng với kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của HĐND huyện; đồng thời kiến nghị đến các đại biểu HĐND huyện những vấn đề Nhân dân trên địa bàn đang quan tâm, đó là: Chỉ đạo Công ty thuỷ nông nạo vét mương tưới khu vực thôn 5, xã Thiệu Trung để thuận lợi cho nhân dân sản xuất; sớm giải quyết tồn đọng đất đai, cấp giấy CNQSDĐ cho một số hộ dân của xã Thiệu Lý; cần xác định mốc giới giữa xã Thiệu Trung và thị trấn Thiệu Hoá tại bệnh viên đa khoa Đại an. Đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng Trường THCS xã Thiệu Vận đã xuống cấp; đầu tư nâng cấp cầu qua kênh B9, xã Thiệu Vận; cần sớm công khai với nhân dân về dự án đường tránh ngã Ba Chè Thiệu Trung đi Thị trấn Thiệu Hoá để những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án chủ động trong xây dựng công trình và sản xuất.

Đại diện cử tri nêu ý kiến

 Các cử tri cũng có ý kiến việc xử lý rác thải bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp tại nông thôn gây ô nhiễm môi trường cần có giải pháp xứ lý bảo vệ sức khoẻ cho người dân, an toàn về môi trường. Tình trạng xe quá khổ, quá tải gây hư hỏng đường, mất mỹ quan trên tuyến đường 515, đề nghị các ngành chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý,

Bà Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ tiếp thu giải trình các ý kiến,kiến nghị của cử tri

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri  Bà Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đại diện tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền; đồng thời khẳng định tất cả ý kiến của cử tri sẽ được  MTTQ huyện tổng hợp đầy đủ chuyển đến các cơ quan chuyên môn xem xét trả lời, giải quyết theo quy định.

 

Thanh Mai