ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN PHÚC PCT UBND HUYỆN KIỂM TRA XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO Ở THIỆU PHÚ

Chiều ngày 14/3/2022 Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, PCT UBND huyện và các thành viên viên ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Thiệu Hóa đã kiểm tra việc triển khai, thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở xã Thiệu Phú.

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra xã đạt chuẩn NTM nâng cao tại Thiệu Phú

Sau khi kiểm tra thực trạng việc thực hiện nông thôn mới nâng cao ở 6 thôn trong toàn xã, đoàn kiểm tra đã nghe Đồng chí Trịnh Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy xã báo cáo kết quả việc thực hiện xã đạt chuẩn  nông thôn mới nâng cao ở xã Thiệu Phú .

Để đạt được mục tiêu năm 2022 huyện Thiệu Hóa có 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 21 thôn đạt nông thôn mới kiểu  mẫu. Ngay từ tháng 9 năm 2021 huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo và chọn xã Thiệu Phú là 1 trong 6 đơn vị đạt chuẩn  nông thôn mới nâng cao và 3 thôn: Ngọc Tỉnh,Thuận Thôn và Phú Thịnh đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu  mẫu. Đến cuối tháng 12/2021 Đảng ủy xã Thiệu Phú đã có nghị quyết về việc  lãnh, chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với mục tiêu tiếp tục nâng cao các tiêu chí theo nghị quyết 381 của Thủ Tướng Chính Phủ với phương châm người dân làm chủ thể, lồng ghép các chương trình, dự án. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Giữ gin phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái làm thay đổi diện mạo nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị văn minh, chỉnh trang môi trường xanh- sạch- đẹp- sáng – an toàn mang lại lợi ích thiết thực cho ngưới dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhận dân.

Sau hơn 4 tháng tổ chức triển khai và thực hiện đến nay Thiệu Phú đã đạt được một số kết quả đảng kể như : làm tốt công tác quy hoạch, đảm bảo chủ động tưới tiêu cho cây trồng, cứng hóa kênh mương nội đồng đạt 64%.. Đảm bảo phổ cập giáo dục và duy trì đạt chuẩn ở 3 cấp học. 6 nhà văn hóa, sân vận động đạt chẩn nông thôn mới. Tỷ  lệ nhà ở đạt chuẩn chiếm 85%.  Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ từ 11- 14 %/ năm, bình quân thu nhập đầu người đạt 48 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,22%, tỷ lệ lao động có việc làm trong độ tuổi có khả năng lao động  94%.. Các mâu thuẩn, tranh chấp, hòa giả được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, có 6/6 khu dân cư được công nhận đạt tiểu chuẩn an toàn,  an ninh chính tri, trật tự đảm bảo.

Đến nay xã Thiệu Phú đã và đang huy động các nguồn vốn để mở rộng các tuyến đường giao thông và trục chính đường nội đồng theo quy định. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 85%. Công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm luôn đảm bảo.

Sau khi nghe báo cáo các thành viên ban chỉ đạo nông thôn mới của huyện đã nêu rõ một số chỉ tiêu chưa đạt và những  hạn chế tồn tại ở Thiêu Phú trong việc triển khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn nâng cao như: Đường giao thông chưa thông thoáng , đặc biệt là tuyến đường trục chính từ quốc lộ 45 đến trường mầm non. Nhà ở,  tường rào khu dân cư chưa được đầu tư xây dựng chỉnh trang gắn với việc trông cây xanh, cống  rãnh thoát nước có nơi chưa có nắp đậy. Nhà văn hóa các thôn chưa được chỉnh trang, vôi ve, không có nhà tiêu hợp vệ sinh, các thiết chế văn hóa còn hạn chế. Công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, rác thải còn vứt bừa bãi. Trường THCS còn thiếu một số phòng chức năng và nhà thi đấu đa năng để đảm bảo di trì đạt chuẩn. Việc tổ chức thủy lợi bền vững, phòng chống thiên tai tại chổ, chuyển  đổi số mã vùng chưa hiệu quả ...

 Kết luận kiểm tra Đồng chí Nguyễn Văn Phúc PCT UBND huyện đã yêu cầu trong thời gian tới, cả hệ thống chính của xã Thiệu Phú phải vào cuộc, từ cán bộ, đảng viên và các tầng  lớp nhân dân với tinh thần cao nhất và hiệu quả nhất. Đối với cấp xã cấn phải xây dựng lại kế hoạch, bổ xung giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách , nhiệm vụ của chi bộ, của thôn rõ ràng. Nội dung công việc, thời gian tiến độ, hồ sơ và khối lượng phải đảm bảo. Phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng của huyện giải quyết những khó khăn, vứng mắc có như vậy Thiệu Phú mới đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới năng cao năm 2022./.

Thanh An