Ban Thường vụ Huyện uỷ cho ý kiến vào báo cáo thu chi ngân sách năm 2022, dự toán chi ngân sách năm 2023 và phương án phân bổ ngân sách năm 2023

Chiều ngày 1/12/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị cho ý kiến vào báo cáo thu chi ngân sách năm 2022, dự toán chi ngân sách năm 2023 và phương án phân bổ ngân sách năm 2023; Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh năm 2023

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; các Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan liên quan.

Theo báo cáo kết quả thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022, ước thực hiện thu ngân sách nội địa trên địa bàn 813,251 tỷ đồng, đạt 141% dự toán huyện giao, 247% dự toán tỉnh giao. Một số sắc thuế như Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền sử dụng đất đều vượt dự toán tỉnh và huyện giao. Chỉ có thu tại xã chưa đạt dự toán tỉnh và huyện giao. Thu ngân sách địa phương đạt 1.420, 629 tỷ đồng, đạt 164 dự toán huyện giao và 191 dự toán tỉnh giao.

Các đại biểu dự hội nghị  Ước chi ngân sách địa phương năm 2022 hơn 1.420,6 tỉ đồng, đạt 191% dự toán tỉnh giao, 164% dự toán huyện giao. Các đơn vị đã chủ động sắp xếp, bố trí các nhiệm vụ chi được giao với phương châm tiết kiệm, đảm bảo đầy đủ, kịp thời kinh phí hoạt động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chi hỗ trợ kích cầu theo Nghị quyết HĐND huyện.

Về phương hướng thu, chi ngân sách trên địa bàn năm 2023. Theo đó, huyện phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu thu ngân sách, tăng thu ngân sách 10%. Để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn, Phòng Tài chính- Kế hoạch phối hợp với Chi cục thuế và các ngành, các cấp tăng cường kiểm tra, rà soát các nguồn thu, thu đúng, thu đủ, chống thất thu NSNN. Các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình của địa phương có kế hoạch, giải pháp phát triển, bồi dưỡng nguồn thu; làm tốt công tác quản lý, khai thác nguồn thu. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn để cải thiện nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ Lương Thị Hoa phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận tại hội nghị cơ bản thống nhất với phương án phân bổ ngân sách năm 2023 để thực hiện nhiệm vụ chi cho các cơ quan, đơn vị trong huyện và đề nghị điều chỉnh kinh phí cho MTTQ huyện, HĐND huyện, chi cho hoạt động phối hợp của các cơ quan Viện KSND, TAND, Hội đặc thù; các mô hình của Hội phụ nữ; chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chế độ chính sách hỗ trợ cho cán bộ luân chuyển và điều chỉnh kinh phí chi cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội…

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Anh phát biểu tại hội nghị Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Phòng Tài chính - Kê hoạch phối hợp cùng Chi cục thuế và các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023 để thông qua tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân huyện. Đẩy mạnh các giải pháp tạo nguồn thu, trong đó, tập trung thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân, tổ chức các hoạt động quảng bá hình ảnh, văn hoá, con người huyện Thiệu Hoá để kích cầu du lịch; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn để tăng thu ngân sách. Thống nhất điều chỉnh kinh phí cho hoạt động của một số phòng ban, đơn vị; điều chỉnh kinh phí chi cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội…. Giao Phòng Tài chính – kế hoạch tiếp tục rà soát, tham mưu UBND huyện để xem xét, phân bổ ngân sách đối với một số đầu việc của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023.

Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Biện kết luận hội nghịTiếp đó, các đại biểu dự hội nghị thảo luận Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất và xây dựng NTM, đô thị văn minh.Các ý kiến đều khẳng định sự cần thiết của Đề án nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả; nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững; thực hiện tích tụ tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo chuỗi giá trị; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với du lịch, dịch vụ. Đồng thời, thúc đẩy xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Các ý kiến thống nhất với Đề án của Phòng NN &PTNT. Theo đó, huyện hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình mua máy cấy, máy gieo mạ trên địa bàn huyện, tối đa 20% giá trị của máy, nhưng không quá 100 triệu đồng/máy.

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có sản phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023. Mức hỗ trợ 50.000.000 đồng/sản phẩm đối với sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao. 100.000.000 đồng/sản phẩm đối với sản phẩm đạt chứng nhận 4 sao. 400.000.000 đồng/sản phẩm đối với sản phẩm đạt chứng nhận 5 sao.

 Hỗ trợ 01 triệu đồng/ha cho cổ chức, cá nhân, hộ gia đình trực tiếp trồng ngô (trừ ngô ngọt) trên đất 2 lúa tại các xã, thị trấn đạt 100% chỉ tiêu diện tích theo kế hoạch huyện giao. Đối với hộ gia đình, cá nhân: Diện tích từ 01 sào (500m2) trở lên. Đối với tổ chức: Diện tích từ 03 ha trở lên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lai, Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban dân Vận, Chủ tịch MTTQ huyện phát biểu ý kiếnHỗ trợ kinh phí mua giống sản xuất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trồng từ 03 ha trở lên đối với cây ngô ngọt, ngô sinh khối; 02 ha trở lên đối với cây ớt, cây đậu tương rau, khoai tây, bí đỏ. Mức hỗ trợ 03 triệu đồng/ha.  

Hỗ trợ kinh phí  cho các HTX, tổ hợp tác tổ chức sản xuất, liên kết bao tiêu sản phẩm các loại cây trồng vụ đông trên đất 2 lúa (ngô ngọt, khoai tây, ớt, đậu tương rau, bí đỏ) đảm bảo quy mô từ 03 ha trở lên. Mức hỗ trợ 01 triệu đồng/ha.

Đại biểu dự hội nghị

Hỗ trợ cho Ban chỉ đạo sản xuất vụ Đông các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chỉ đạo hoàn thành 100% trở lên chỉ tiêu đối với từng loại cây trồng và từ 100% trở lên chỉ tiêu tổng diện tích được giao.  Mức hỗ trợ 200.000 đồng/ha.

Hỗ trợ đầu tư chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao thông xã, thôn; tường rào; hệ thống điện chiếu sáng, di chuyển cột điện. Mức hỗ trợ 250 triệu đồng/km đối với đường xã; 200 triệu đồng/km đối với đường trục chính của thôn. Hỗ trợ 150 triệu đồng/km đối với tường rào xây mớichung một mẫu. Hỗ trợ 50 triệu đồng/km đường điện chiếu sáng. Di chuyển cột điện hạ thế nằm trong lòng đường tại trục đường xã, đường trục chính thôn do nhân dân hiến đất mở đường: Ngân sách huyện hỗ trợ di chuyển cột điện tối đa 8 triệu đồng/vị trí cột nhưng không quá 50% chi phí xây dựng (không bao gồm chi phí tư vấn và chi phí khác).

Đồng chí Đỗ Ngọc Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ phát biểu tại hội nghị

Hỗ trợ kinh phí mua xi măng cho các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu chưa được tỉnh hỗ trợ. Mức hỗ trợ 1.000 tấn xi măng, tương đương1.500.000.000 đồng/xã. 100 tấn xi măng/xã, tương đương 150.000.000 đồng/thôn. Khen thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu.

Hỗ trợ xây dựng mô hình thôn thông minh Mức hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư, nhưng không quá 50 triệu đồng/thôn.

Khen thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 500 triệu đồng/xã. Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 500 triệu đồng/xã. Thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu: 100 triệu đồng/thôn. Tiểu khu (tổ dân phố) kiểu mẫu: 100 triệu đồng/tiểu khu.

Đồng chí Bùi Trung Hiếu, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo dự toán phân bổ ngân sách năm 2023Các đại biểu cũng đề nghị hỗ trợ mua máy bay phun thuốc trừ sâu, phân bón qua lá cho nông dân

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí Thư Huyện uỷ đề nghị UBND nghiên cứu hỗ trợ kinh phí cho nông dân mua máy bay không người lái để phun thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, cần có quy định về quản lý, đảm bảo an ninh. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Đề án ngành tư pháp cần nghiên cứu kỹ các văn bản để làm căn cứ xây dựng đề án; Phòng Tài chính- Kế hoạch phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu bố trí kinh phí hỗ trợ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

 

Thanh Mai