Hội nghị triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Thiệu Hóa

Chiều ngày 31/5/2023, UBND huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo sử dụng nước sạch nông thôn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai và sử dụng nước sạch của Nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện có liên quan; chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Giám đốc Nhà máy nước sạch núi Go, Nhà máy nước sạch Thiệu Hợp, Nhà máy nước sạch Thiệu Phúc.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa có 05 nhà máy nước sạch đang hoạt động với tổng công suất 31.852 m3/ngày đêm, gồm: Nhà máy nước sạch Núi Go, Nhà máy nước sạch Thiệu Hợp, Nhà máy nước sạch sông Chu, Nhà máy nước sạch Vạn Hà, Nhà máy nước sạch Thiệu Đô. Hầu hết các công trình cấp nước đang hoạt động ổn định, bền vững.

Đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT trình bày báo cáo tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch trên địa bàn huyện.

Theo đó, Nhà máy nước sạch Núi Go với công suất 13.000m3/ngày đêm đã cấp nước cho hơn 2.646 hộ trên địa bàn các xã Tân Châu, Thiệu Giao, Thiệu Trung, Thiệu Lý, Thiệu Viên, Thiệu Vận, Minh Tâm, Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hòa. Nhà máy nước sạch sông Chu với công suất 9.500 m3/ngày đêm cấp nước cho hơn 473 hộ trên địa bàn các xã Thiệu Phúc, Thiệu Phú, Thiệu Long, Thiệu Công, Thiệu Thành, Thiệu Tiến, Thiệu Vũ, Thiệu Ngọc. Nhà máy nước sạch Thiệu Hợp với công xuất 6.500 m3/ngày đêm cung cấp nước cho hơn 980 hộ dân thuộc địa bàn các xã Thiệu Thịnh, Thiệu Hợp, Thiệu Quang, Thiệu Duy, Thiệu Giang, Thiệu Nguyên.

Đại diện các nhà máy nước sạch phát biểu.

Ngoài ra, nhà máy nước sạch Vạn Hà với công suất 1.552 m3/ngày đêm cấp nước cho thị trấn Thiệu Hóa (khu vực thị trấn Vạn Hà cũ). Nhà máy nước Thiệu Đô với công suất 1.300 m3/ngày đêm cấp nước cho thị trấn Thiệu Hóa (khu vực xã Thiệu Đô cũ).

Đồng chí Lê Văn Bé, Chủ tịch UBND xã Thiệu Long phát biểu.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Thiệu Phúc Hoàng Thị Phúc phát biểu.

Tại hội nghị, các xã, thị trấn và các nhà máy nước đã có ý kiến về vấn đề như: chất lượng nguồn nước cung cấp, nguồn đầu tư cho công trình nước sạch nhiều trong khi tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt từ hệ thống cấp nước tập trung còn ít, nhiều hộ dân có nước sạch tập trung xong vẫn duy trì thói quen sử dụng nước giếng trong sinh hoạt hàng ngày...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các địa phương chủ động phối hợp với đơn vị cấp nước trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức để các hộ chưa đấu nối tiếp tục đấu nối sử dụng nước sạch tập trung, nhằm đảm bảo tiêu chí vệ sinh ATTP và xây dựng NTM. Các đơn vị cấp nước tiếp tục phát triển hạ tầng cấp nước trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc phạm vi cấp nước của đơn vị. Thành lập các tổ công tác nhằm tăng cường kiểm tra, quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, khai thác công trình cấp nước trên địa bàn, đặc biệt đối với chất lượng nước, quan tâm tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, xa trung tâm cấp nước để tất cả người dân được sừ dụng nước sạch tập trung./.

Lê Nga