Hội nghị trực tuyến giao ban toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công

Sáng 1/6/2023, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giải phóng mặt bằng và thu ngân sách Nhà nước. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh (Ảnh Báo Thanh Hóa).

Tham dự tại điểm cầu UBND huyện Thiệu Hóa có đồng chí: Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa là 13.530,59 tỷ đồng. Số vốn đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phân bổ, giao kế hoạch chi tiết là 13.045,441 tỷ đồng, bằng 96,4% kế hoạch. Trong 5 tháng đầu năm, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 18 văn bản; tổ chức 1 hội nghị giao ban toàn tỉnh, quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, các địa phương tập trung thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện dự án đầu tư công của đơn vị, địa phương. Đặc biệt trong tháng 5-2023, 5 Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh do các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm Tổ trưởng, đã tổ chức nhiều đoàn làm việc và đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh tại điểm cầu UBND huyện Thiệu Hóa.

Với những giải pháp quyết liệt nêu trên đã mang lại kết quả tích cực, tính đến ngày 29-5-2023 giá trị giải ngân là 3.706 tỷ đồng (bằng 28,4% kế hoạch giao chi tiết, tuy thấp hơn 5,8% so với cùng kỳ, nhưng cao hơn 7,6% so với tỷ lệ giải ngân của cả nước, cao hơn 12,8% so với Hội nghị giao ban toàn tỉnh vào đầu tháng 3-2023). Trong đó một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân đạt khá so với kế hoạch như: đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết đạt 70,4%, chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước đạt 41,6%...

Nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, nỗ lực, cố gắng của các chủ đầu tư, toàn tỉnh có 52 chủ đầu tư giải ngân đạt trên mức giải ngân trung bình của cả tỉnh (tăng 9 chủ đầu tư so với Hội nghị giao ban toàn tỉnh vào đầu tháng 3-2023), trong đó có 23 chủ đầu tư đã giải ngân đạt 100% kế hoạch gồm: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc; Chi cục Kiểm lâm; Huyện ủy Vĩnh Lộc; xã Tam Chung (Mường Lát); các xã Thiên Phủ, Trung Thành, Thành Sơn và xã Hồi Xuân (nay là thị trấn Hồi Xuân), huyện Quan Hóa; các xã Thạch Long, Thạch Quảng (Thạch Thành); các xã Hưng Lộc, Cầu Lộc (Hậu Lộc); các xã Khuyến Nông, Tiến Nông, Hợp Lý, Triệu Thành, Thọ Tân và Thọ Sơn (Triệu Sơn); xã Thăng Thọ (Nông Cống); các xã Vĩnh Khang (nay là xã Ninh Khang), Vĩnh Long (Vĩnh Lộc) và xã Tùng Lâm (thị xã Nghi Sơn).

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của hạn chế, yếu kém liên quan đến hoạt động thu ngân sách Nhà nước, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số ngành, địa phương chưa sâu sát, quyết liệt; công tác phối hợp chưa chặt chẽ… và yêu cầu các cấp, các ngành nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương cần tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền. Nhiệm vụ này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, quyết liệt, cụ thể, sâu sát. Đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành với nhau và giữa các ngành với các địa phương; tăng cường hướng dẫn của tỉnh, của các ngành đối với các địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giải phóng mặt bằng và thu ngân sách Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, đơn vị có liên quan nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để sớm giao vốn đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng với đó, các ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.

Đề nghị các sở, ngành đặc biệt là các sở: Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường… quan tâm thực hiện tốt công tác hướng dẫn cho cơ sở, các đơn vị huyện, thị xã, thành phố để hồ sơ đảm bảo chất lượng, rút ngắn thời gian thẩm định dự án, đánh giá tác động môi trường… trên cơ sở pháp luật quy định.

Liên quan đến vấn đề giá nguyên vật liệu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường chỉ đạo công tác niêm yết thông tin giá bán; mở rộng việc cấp phép khai thác mỏ để tăng cường thêm các nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án sắp tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn lưu ý, các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành phải xác định nhiệm vụ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Lê Nga