V/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến, Nhân kỷ niệm 93 năm, Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2023

https://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-07/850f7db86d144dcdCV-cuoc-thi(12.07.2023_14h01p49)_signed%20(1).pdf

Văn phòng HĐND và UBND huyện